Huis van Wijngaerde Catharinastraat 9

Deze gevelsteen bevindt zich op de 1e verdieping van het Huis van Wijngaerde in de Catharinastraat. Door de zachte steen soort is de gevelsteen haast geheel verloren gegaan. De “4” van het jaartal 1614 is nog net zichtbaar.

Omschrijving: reliëfsteen
Materiaal: kalksteen
Hoogte: 50 centimeter
Breedte: 72 centimeter
Jaar: 1614
Status: monument
Status: Status: Rijksmonument 10114
Locatie: Catharinastraat 9 N51 35.374 E4 46.630

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Sint Ivo Hélory Veemarktstraat

Sint Ivo, Schutspatroon der advocaten 1253-1303. Ivo Hélory, ook Yves genoemd is een Bretonse heilige, patroonheilige van de advocaten en van Bretagne. Hij wordt afgebeeld als advocaat (toga en baret), met een boek bij zich en een schrijfveer.
Hij studeerde Romeins recht aan de Sorbonne en nadien canoniek recht te Orléans. Ivo was priester in het bisdom Tréguier waar hij de functie van officiaal, kerkelijk rechter, bekleedde. In die rol nam hij het op voor de armen. Hij werd in 1347 heilig verklaard door paus Clemens VI. In Rome is de kerk Sant’Ivo alla Sapienza aan hem gewijd. Zijn kerkelijke feestdag is 19 mei.
Het beeldje is in 2003 aan de stad geschonken door advocatenbureau Quarles en Jurgens.
In de nacht van 30 november – 1 december 2018 is het beeldje omver geworpen door vandalen / dronkaards. Het beeldje is daarbij meegenomen. 5 dagen later werd via een anonieme tip het beeldje weer gevonden in een brandgang van de Wethouder van Haperenstraat in Princenhage. Het zag er gelukkig ongeschonden uit. Het beeld is toen veilig overgebracht naar een gemeentedepot. Na verwachting wordt dat het beeldje na de jaarwisseling weer teruggeplaatst.
Het was niet de eerste keer dat het beeldje de dupe is van vernieling. In 2005 was het Sint Ivo op de grond aangetroffen door agenten. Vandalen hadden het beeldje toen ook van zijn sokkel getrokken.

Naam: Sint Ivo Hélory (Sint Yves)
Omschrijving: beeld van priester
Inscriptie beeld: AV.03
Inscriptie sokkel: Sint Ivo Schutspatroon der advocaten 1253-1303
Jaar: 2003 tot 1 december 2018!
Materiaal: brons
Sokkel: natuursteen
Locatie: t.o. Veemarktstraat 42 N51 35.301 E4 46.708

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Muurplaquette Torenpassage ’t Sas

Deze plaquette is na de renovatie van de Torenpassage in 2003 geplaatst n.a.v. het behalen van de FGH vastgoedprijs 2004. De prijs werd toegekend aan Bouwbedrijf Maas-Jacobs B.V. die de renovatie heeft uitgevoerd.
De afbeelding toont een toren en een poort hetgeen symbool staat voor de Torenpassage.

Omschrijving: muurplaquette
Hoogte: 55 cm
Breedte: 43 cm
Jaar: 2004
Materiaal: brons
Opschrift: “FGH vastgoedprijs 2004”
Locatie: Torenpassage ’t Sas

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tegelmozaïek BO De Fontein

Dit geveltje van een klaslokaal van basisschool de Fontein is versierd met een weide en diverse reetjes. Wie goed kijkt ziet 3 reetjes.
Er is verder geen info bekend over dit tegelmozaïek bij de redactie.

Omschrijving: tegelmozaïek met reetjes
Hoogte: 1 meter
Breedte: 2,15 meter
Materiaal: keramiek
Locatie: BS de Fontein nabij rotonde Hooghout 130

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Love Breda Claudius Prinsenlaan

Het werk van Araki handelt altijd om leven, dood en seksualiteit. Hij is bekend geworden met zijn foto’s van gebonden, naakte vrouwen. In Japan beschouwd als een hoge kunstvorm, in Europa eerder beschouwd als pornografie. Daar in Nederland de bloem wordt verheerlijkt om haar schoonheid, vond hij dit een passend alternatief voor de bondage. Het motief van de bloem speelt in de traditie van de Japanse kunst en in die van Araki eveneens een belangrijke rol.
De voorstelling is verder bewust ijl gehouden. De bloemen zijn zeer kleurrijk. Araki zoomde diep in  op het binnenste van de bloemen en componeerde de beelden die hij daarvan opnam tot een spel van voluptueuze vormen. Steeds is de knop van de bloem het centrale element, dat op verhulde wijze refereert aan het vrouwelijk geslacht.
De prints zijn transparant, waardoor je dwars door de bloembladeren heen kijkt naar de architectuur op de achtergrond, die in toon en geometrische vorm scherp contrasteert met de afbeelding. Zodoende ontstaat de suggestie van een haast psychedelisch droombeeld dat naast sensualiteit ook rust, geborgenheid en warmte uitstraalt.

Naam: Love Breda
Omschrijving: ramen met bloemmotieven
Kunstenaar: Nobuyoshi Araki (Japan) (Wikipedia) – RKD
Hoogte: ca. 4,1 meter
Breedte: ca. 38 meter
Jaar: 2003
Materiaal: glas
Locatie: ingang ondergrondse parkeergarage achter Stadhuis, Claudius Prinsenlaan 10 N51 35.204 E4 47.043

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

gevelornament Cingelstraat

Dit prachtig ornament bevindt zich aan de gevel van de voormalig KMA gouverneurswoning 1828-1923 aan de Cingelstraat. Van 1956 tot en met 1992 was er het Volkenkundig Museum Justinus van Nassau gevestigd. Tegenwoordig is het een appartementencomplex.
Justinus van Nassau – de persoon, het pand en het museum.
Bouwperiode: 1601-1606.
Huidige vorm dateert van 1790: verbouwing door vestinggouverneur prins Willem Frederik (de latere koning Willem I). In 1790 uit- en inwendig geheel gewijzigd en gepleisterd. Uit de bouwtijd dagtekent nog het benedendeel van de uitspringende achtkante hoektoren; van 1790 de door motieven in Lodewijk XVI stijl versierde en gebosseerd gepleisterde ingangspartij en de door een fronton, waarin een leeuw met krijgsattributen, gedekte middenrisaliet aan de Cingelstraat.
Naamgever: Justinus van Nassau (1559- 1631), Bredase bastaardzoon van Willem van Oranje, lt.-admiraal, dan gouverneur vesting Breda (1601-’21), dan Leids wetenschapper.
1795-1802: pand is kazerne en hospitaal.
1803-1811: pand is zetel Breda van het Departementaal Gerechtshof van Brabant.
Beroemdste bezoeker: Napoleon Bonaparte, hij hield hier korte audiëntie op 6 mei 1810.
1828-1923: ambtswoning gouverneur KMA.
1905: KMA begint met aanleg van collectie inheems wapentuig uit Nederlands-Indië.
1926: Etnografische verzameling KMA (‘Indische Museum’) in Justinus ondergebracht.
1938: collectie: Ned.-Indië + Nw.-Guinea.
1956: dependance Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden; uitbreiding collectie (inheemse voorwerpen uit de hele wereld).
1957: Justinus… etc. nu ook museumnaam.
1962-’66: grote verbouwing en uitbreiding.
1970 (12 okt.): heropening door prins Claus.
1992 (31 dec.): museumsluiting.
2001: restauratie en verbouwing pand tot huidige luxe appartementencomplex.

Omschrijving: gevelornament
Hoogte: ca. 1,2 meter
Breedte: ca. 5 meter
Jaar: 1790
Materiaal: natuursteen
Status: rijksmonument 10236
Locatie: Cingelstraat

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Troje Chassépark

Dit kunstwerk stond in bruikleen buiten onder de overkapping van het appartementencomplex dat de naam “Wintertuin” draagt.
Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Het vertelt hoe belegerende Grieken erin slaagden om de stad Troje binnen te dringen door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard, dat door de nietsvermoedende inwoners van Troje binnen de stadsmuren werd gehaald. Troje was destijds een stad in wat nu Turkije is.
In Breda speelde tijdens de 80-jarige oorlog een gelijksoortige overval plaats. In 1590 voer schipper Adriaan van Bergen met 75 soldaten onderin het turfschip het kasteel van Breda binnen, waarna de overmeestering op de Spanjaarden plaatsvond.
Vanwege de parallellen tussen deze gebeurtenissen vernoemde de kunstenaar dit beeld naar Troje.
In 2013 is het beeld verwijderd.
Andere beelden van de kunstenaar in Breda zijn: BevlogenDizzyHemels hoogMoore MusicVerbonden
Rogier Ruys is een kunstenaar uit Breda.

Naam: Troje
Omschrijving: figuratief beeld van paard
Kunstenaar: Rogier Ruys – RKD
Hoogte: ca. 2,2 meter
Jaar: 1998 tot begin 2013
Materiaal: kunststof
Locatie: Wintertuin, Chassépark N51 34.985 E4 46.771

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen