Abstract Wintertuin Chassépark

Chassepark d 1024

Dit kunstwerk staat in de overdekte binnenhal van het appartementencomplex dat de naam “Wintertuin” draagt op het Chassépark.

Omschrijving: abstract
Hoogte: ca. 70 cm
Jaar: 1998
Materiaal: brons
Locatie: Wintertuin, Chassépark N51 34.985 E4 46.771

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mariabeeld KMA

KMA Maria en kind (744x1024)

In veel kerken en kapellen zijn Mariabeelden te vinden. Dat geldt ook voor de kapel op de KMA. De kapel bevindt zich tussen de Granaattoren en de Duiventoren. In veel gevallen wordt Maria afgebeeld met kind Jezus op de linkerarm.

Omschrijving: beeld van Maria met Jezuskind
Materiaal: terra cotta
Hoogte: 120 cm
Locatie: in de kapel tussen Granaat- en Duiventoren

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gampelmolen Haagdijk 99

Haagdijk 99 wp

In 1729 stond het huis aan de Haagdijk 99 bekend onder de naam ‘Wintmolen’. Een echte windmolen zal er niet gestaan hebben omdat de Haagdijk te dicht bebouwd was. Het uithangbord verbeeldt een watermolen. Achter de Haagdijk liep destijds de rivier de Gampel die uitmondde in de Mark. De achtertuinen van de Haagdijk grensden dus aan de rivier, dat gunstig was voor transport over water. Transport over water was in die tijd makkelijker dan over land. Dit verklaart ook waarom er een slinger in de Haagdijk zit; de bebouwing volgde de rivier. Er ontwikkelde zich een industriegebied met brouwerijen, scheepswerven, een glasblazerij, een tapijtfabriek, een gloeilampenfabriek en vele ambachten. De Gampel liep destijds waar nu grofweg de Gravenstraat is. Om de huizen te beschermen tegen hoogwater van de rivier werden de huizen op een dijk gebouwd. Dit verklaart waarom de straat HaagDIJK heet. In de straten achter de Haagdijk zijn nog steeds grote hoogteverschillen te ontdekken.
De Gampel stond synoniem voor een onvervalste arbeiderswijk. Na de renovatie in de jaren tachtig verdwenen de in slechte staat verkerende arbeidershuisjes. De Gampel kreeg de nieuwe naam Fellenoord.

Naam: Gampelmolen
Omschrijving: uithangbord van waterrad
Kunstenaar: Klaartje Scheer en Eloi Koreman
Afm. : 90×70 cm
Materiaal: verzinkt staal
Locatie: Haagdijk 99 N51 35.250 E4 46.146

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gevelsteen Catharinastraat 91

Catharinastraat 93 1024

Deze gevelsteen bevindt zich boven de poort naar het Kapucijnenhof. Op de steen is te lezen: “ALHIER WAS IN 1831 GEVESTIGD HET HOOFDKWARTIER VAN HET MOBIELE LEGER ONDER BEVEL VAN PRINS REDERIK DER NEDERLANDEN DIE MET ZIJN CHEF VAN DEN CENTRALEN STAF LUITENANT GENERAAL J. V.
BARON DE CONSTANT REBECQUE OP DEZE PLAATS DEN TIENDAAGSCHEN VELDTOCHT VOORBEREIDDE WELKE ALHIER OP 2 AUGUSTUS 1831 AANVING ONDER HET OPPERBEVEL VAN PRINS WILLEM VAN ORANJE”.
Meer info over de 10 daagse veldtocht: WikipediaHistorisch NieuwsbladDefensie en Legermuseum.

Omschrijving: gevelsteen met tekst en figuur
Materiaal: steen
Hoogte: ca. 25 cm (beeldje)
Jaar: 1931
Opschriften: zie foto
Status: Rijksmonument NR 10120
Locatie: Catharinastraat 91 N51 35.373 E4 46.773

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Boemeltrein Markt Prinsenbeek

Het beeld  van de trein is aangeboden aan de Beekse jeugd in het elfde carnavalsjaar van Boemeldonk, op 21 februari 1977 in aanwezigheid van Adr. Watzeels van de Hofkapel, Herman Dirven, secretaris van de Beekse Algemene Karnavalsstichting (B.A.K.), Prins Karnaval Hein XI (Hein den Ouden), en Burgemeester Baetens. Het boemeltje is het carnavals symbool van Prinsenbeek.
Het terugplaatsen van het boemeltje na de renovatie van de markt was voor de logge Bredase gemeentelijke organisatie een heksentoer. Tot enkele Bekenaren het beeld op eigen initiatief zijn plek terug gaven. De dubbelzinnige tekst zonder dwarsliggers geen spoorlijn drukt de weerstand tegen de annexatie van Breda afdoende uit.
Beelden die verwijzen naar carnaval zijn niet uitzonderlijk in Brabant. Andere “carnavalsbeelden” zien we in omliggende dorpen zoals: D’n Eeuwige Baviaon in Bavel, Sinte Juttemis in Breda, Nil in Princenhage en D’n Bosuil in Ulvenhout.

Naam: De Boemeltrein (’t Boemeltje)
Kunstenaar: Aimé Tollenaer
Omschrijving: beeld van trein(tje)
Hoogte: ca. 50 cm
Jaar: 1997
Materiaal: brons
Opschrift: B.A.K. 190277 en B.A.K. 280266
Opschrift op sokkel: zonder dwarsliggers geen spoorlijn 11-11-97
Locatie: Markt 13 (Boemelplein met carnaval) N51 36.008 E4 43.092

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Heilige Catharina Begijnhof

Het Catharina beeld staat in het huisje naast de kapel van de Begijnhof dat wordt gebruikt door de Stichting Cultuurbehoud Breda. Het is maar zeer beperkt toegankelijk voor publiek. Dit beeld staat in een van de kamers.
Catharina van Alexandrië ofwel ‘De heilige Katharina, de grote martelares († 25 november 307) behoort tot de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Door de geschiedenis heen is haar oorspronkelijk Griekse biografie (ca. 6e eeuw) zeer verweven geraakt met volksverhalen en nieuwe legenden. Catharina is één van de veertien noodhelpers. Ze wordt aangeroepen als beschermster tegen de pest en ter bewaking van de kuisheid. Ook wordt ze soms gezien als beschermster tijdens de bevalling.
Catharina kwam volgens de oudste overlevering uit een roemrijk patriciërsgeslacht en was de dochter van Costus, de gouverneur van Alexandrië. Ze kende alle werken van Plato uit haar hoofd toen ze nog maar vijftien was. Ze was Jezus met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan, of keizer Maxentius werd verliefd op haar. Op haar weigering om na zijn echtgenote de tweede dame aan het hof te worden, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar in plaats van Catharina te bekeren tot het heidendom werden de geleerden tijdens de discussie met Catharina bekeerd tot het Christendom. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een folterrad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. Door haar gebed kwam een engel haar te hulp en door bliksem brak het rad. De keizer wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit haar halswond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Haar lichaam werd door engelen naar de Sinaïberg gebracht, waar het rond het jaar 800 door pelgrims teruggevonden werd. Het was nog steeds in goede staat. Naast de berg werd later het Katharinaklooster gebouwd.
Catharina wordt meestal met een martelwerktuig, een rad met scherpe punten afgebeeld. .
De kerk op het Begijnhof is naar haar vernoemd.
Andere beelden van Niel Steenbergen in Breda zijn: Cosmas en DamianusJudith met het hoofd van HolofernesMencia Monument en schikgodinnen

Naam: Heilige Catharina
Omschrijving: beeld van Catharina van Alexandrië
Materiaal: hout
Hoogte: ca. 1,65 meter
Locatie: in het huis naast de St. Catharina kerk op de Begijnhof

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Waterspuwer van Koolwijkpark

Koolwijkpark d wp

Vlak buiten de Singelgracht ligt het Van Koolwijkpark als een onbekend pareltje in het groen, enigszins verscholen tussen villa’s met grote tuinen ligt hier de zogenaamde Engelse Tuin. Het park ligt tussen de Brabantlaan en de Hertog Hendriklaan. We zien een vijver, omgeven door een terras en pergola’s, meer passend bij een paleis of een groot gebouw dan als element van een villapark.
De kunstenaar maakte de waterspuwer in opdracht van de directeur van gemeentebeplantingen. Van der Meer nam het zoontje van zijn collega Dio Rovers als model. Een van de kinderen houdt het dier in bedwang, terwijl de ander de bek openhoudt. De kinderen staan voor onschuld. De volksnaam voor dit beeldje ‘jongetje met dolfijn’ doet geen recht aan de afbeelding. De figuur die het water spuwt is zeker geen dolfijn. Het heeft geen kenmerkende spitse snuit en platte staartvin, maar doet het meest denken aan een zeeleeuw met haren onder de neus en twee achterpoten. Bij een restauratiepoging in 1998 is het beeld schoongemaakt en zwaar beschadigd door de gebruikte reinigingsmethode. Later is de graffiti nogmaals verwijderd en de steen wit geschilderd. Veel van de detaillering is zo uiteindelijk vrijwel verdwenen.

Naam: De waterspuwer / Jongetje met Dolfijn
Omschrijving: waterspuwer
Kunstenaar: Lucas van der Meer – RKD
Afmeting: 70h x 55b 30d cm
Jaar: 1932
Materiaal: natuursteen
Locatie: van Koolwijkpark bij de Vijver N51 35.261 E4 47.535

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen