Sculptuur Aluminiumstraat 2

Als een van de weinige bedrijven heeft Balver Zinn een kunstwerk op haar terrein staan, iets wat vrij zeldzaam is op industrieterreinen. Dit kunstwerk betreft een sculptuur. Een sculptuur is een ruimtelijk beeldhouwwerk dat vormgegeven is door materiaal te verwijderen (de subtractieve methode), in tegenstelling tot een plastiek, dat een ruimtelijk kunstwerk is dat is gemodelleerd door toevoeging uit een beweeglijke, plastische massa als klei of was, of ook gegoten (de additieve of opbouwende methode). Sculpturen worden vervaardigd uit starre materialen als natuursteen en hout, maar verdere materialen kunnen bijvoorbeeld zijn gips, kunststof, beton, baksteen of polyurethaanschuim (PUR). De techniek van het vormgeven in deze materialen wordt traditioneel ‘houwen’ (hakken) genoemd, vandaar de term ‘beeldhouwer’ voor een ruimtelijk werkend kunstenaar. Deze term is uiteindelijk de algemene benaming geworden voor ruimtelijk werkende kunstenaars, ook als zij niet via de subtractieve methode werken. Kunstenaars die materialen als hout, ivoor, been en zachte steensoorten bewerken (snijden met beitel en guts) worden vanouds ook wel ‘beeldsnijder’ genoemd. Voor andere subtractieve technieken als schaven, raspen en zagen bestaat geen afzonderlijke term om de kunstenaar mee aan te duiden.
Verdere gegevens van het beeld niet bekend.

Omschrijving: abstract sculptuur
Hoogte: ca. 4 meter
Materiaal: steen
Locatie: Aluminiumstraat 2, Balver Zinn N51 36.842 E4 43.010

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Regenmeter Hof van Hersbeek

De hoogte van dit kunstwerk is variabel en afhankelijk van de hoeveelheid regenwater. Bij weinig regenwater zak de binnenste buis dieper in de buitenste buis. Op de binnenste buis is met verticale letters de tekst “HEMELWATER ZOEKT..” weergegeven. Alleen met veel regenwater is dus de volledige tekst te lezen.
Tekstbordje:
De Regenmeter is een instrument dat reageert op het hemelwater dat wordt verzameld in een waterput. Naarmate het meer regent toont het hoogste gedeelte van de regenmeter meer van de verborgen regel die begint met Hemelwater zoekt…

De regenmeter kon worden gerealiseerd door steun van:
Nieuwe Brabantse Kunst Stichting
WSG Woon Stichting Geertruidenberg
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente Breda
Zwaluwe bouw- en aannemingsbedrijf
Compositie 5 Architectuur
en de smid Mathé van der Woerd

Naam: De Regenmeter
Omschrijving: object met regenmeter functie
Kunstenaar: Eloi Koreman – RKD
Hoogte: ca. 4,5 meter, variabel
Jaar: mei 2009
Materiaal: staal
Tekstbordje: zie hier boven
Locatie: Sint Janstraat 12, Hof van Hersbeek N51 35.261 E4 46.636

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Muurschildering Achter de Lange Stallen (19)

Deze muurschildering bestond aanvankelijk uit 2 muren. Aan de zijde van de parkeervakken is de muurschildering weer verdwenen nadat er een stukje nieuwbouw is voor gezet.
Gesprekken met bewoners en passanten verwerkte Powers in zijn muurschildering, als liefdesbrief aan de stad. Dit deed hij tijdens de eerste Koningsdag, met Oranjegekte ten top. Koninginnedag mag dan geschiedenis zijn, volgens Powers is het elke dag ‘Queensday’ met een dagelijkse ode aan alle vrouwen.
New Yorkse kunstenaar Steve ‘ESPO’ Powers begeeft zich met zijn graffiti vaak op de grens tussen legaal en illegaal. Zijn schilderingen zijn vaak een liefdesverklaring in lokale context.
Bron Blind Walls Gallery

Kunstenaar: Steve Powers (USA)
Project: Graphic Design Festival Breda, nummer 19
Lengte: ca. 8 meter
Hoogte: 4,3 meter
Jaar: 2014
Locatie: Achter de Lange Stallen, Mols parkeerterrein

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Drie Toebackxpijpen Haagdijk 26a

Net als veel andere historische steden hadden veel panden in de Haagdijk in de Middeleeuwen een naam. In steden als Leuven, Middelburg zie je nog steeds de namen op de gevels staan. Gewoonlijk werden die namen op de gevels geschilderd in plaats van nummers zoals we nu gewend zijn. Helaas zijn alle namen in de Haagdijk van de gevels verdwenen.
Al jaren leefde er onder de ondernemers veelal zelf bewoner de wens om iets te gaan doen met de oude namen. Verschillende van hen hebben in het verleden onderzoek gedaan naar deze oude namen en vonden in de archieven pandnamen die zelfs teruggingen tot in de Middeleeuwen. Een 25-tal van deze namen zijn uitgebeeld door fraai gestileerde uithangborden. De tekens zijn nieuw en van nu. De werking van het pictogram is oud als de tijd waaruit het stamt. Als u omhoog kijkt kunt u ze ontdekken, al zult u soms wel even moeten zoeken. De meeste uithangborden hangen op een hoogte van 3 à 4 meter.
In alle panden met een uithangbord zijn winkels of horecazaken gehuisvest. Op één uitzondering na heeft geen enkele winkel of horecazaak nog een raakvlak met de oorspronkelijke naam of het uithangbord. Alleen bij de Zilveren Vis is een hengelsportwinkel gehuisvest.
Iets uithangen heeft betrekking op het zichtbaar maken dat je op het juiste adres bent. Een uithangbord geeft vaak een voorstelling of voorwerp weer, dat een ambacht, beroep of de huisnaam voorstelt.
De borden zijn eigendom van de Ondernemersvereniging de Haagdijken en niet van de winkeliers zelf. De borden zijn bekostigd met subsidie uit het Grote Stedenbeleid. De borden zijn ontworpen door 2 Bredase kunstenaars Klaartje Scheer, die het bord ontwierp en Eloi Koreman, die de ophanging van de borden ontwierp.

Voor wie het wil ziet ook 3 golfclubs in deze afbeelding, maar het zijn toch echt tabakspijpen.
Het aantal van 3 tabakspijpen is geen willekeurige keuze. De drie-eenheid is niet alleen in de kerk gebruikelijk maar ook daar buiten. De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (v. Lat.: trinitas) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.
Het aantal van 3 wordt ook gezien als een driedubbele bevestiging. Iets wat dus heel zeker is. We zien het onder andere terugkomen in de 3 Andreaskruizen van het gemeentewapen van Breda en Amsterdam.
Voor veel mensen is het cijfer 3 een geluksgetal.
Ook bij de uithangborden van de Snoeken en de Lindebomen in de Haagdijk worden telkens 3 aantallen uitgedrukt.

Naam: Drie Toebackxpijpen
Omschrijving: uithangbord van 3 tabakspijpen
Kunstenaar: Klaartje Scheer en Eloi Koreman
Hoogte: ca. 1 meter
Materiaal: beroet staal en RVS voor de steun
Locatie: Haagdijk 26a N51 35.301 E4 46.208

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Spelende kinderen Groene Woud 2

Dit beeld is niet meer aanwezig. Het beeld stond in de tuin van de Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs school. Tegenwoordig heet het de Rotonde (VMBO school). Bij de redactie is niet bekend waar het beeld is gebleven. Heeft u nog meer gegevens van dit beeld?

Omschrijving: beeld van 2 spelende kinderen
Kunstenaar: Jan Spiering
Jaar: 1973 tot ?
Materiaal: brons
Locatie: Groene Woud 2 aan Fatimastraat zijde

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

D’n Bosuil Dorpstraat 48 Ulvenhout

Het beeldje staat op een gemetselde sokkel voor het pleintje van de Albert Hein aan de Dorpstraat 48 in Ulvenhout. Het beeldje verwijst naar carnaval in Ulvenhout en herdenkt drie decennia van de carnavalsvereniging. Bij carnaval bestaat een decennium uit 11 jaar. Dit is het gekkengetal. De carnavalsnaam van Ulvenhout is “Bosuilendorp“. De dorpsbewoners heten dan Bosuilen. Op de sokkel bevindt zich een tekstbordje met het opschrift:
“d’n BOSUIL”
1966-1999
BOSUILS CARNAVAL
7 februari 1999, PRINS JOOST X
JANUS V
CORNE R
DE BROEDERSCHAP
Beelden die verwijzen naar carnaval zijn niet uitzonderlijk in Brabant. Andere “carnavalsbeelden” zien we in omliggende dorpen zoals: D’n Eeuwige Baviaon in Bavel, Sinte Juttemis in Breda, Verbroedering en ’t Boemeltje in Prinsenbeek en Nil in Prinsenhage.
Soms wordt het beeldje voorzien van vrolijk gebreide kleertjes, zoals hier op de 11de van de 11de een paar jaar geleden.

Naam: D’n Bosuil
Omschrijving: carnavalsbeeld van bosuil
Hoogte: ca. 60 cm
Hoogte sokkel: ca. 1,2 meter
Jaar: 1999
Materiaal: brons
Locatie: Dorpstraat 48 Ulvenhout N51 33.094 E4 47.839

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Meisje met Gieter Belgiëplein 4

De kunstenaar wil de relatie tussen kinderen en de natuur in beeld brengen. Het meisje symboliseert volgens hem ook de bereidheid van kinderen tot luisteren, die groter is dan bij volwassenen. Bij de opening van de St. Franciscus van Assisi in 1966 kreeg het “meisje met de gieter” een plekje tussen het hoge groen bij de ingang van de kerk. Fransientje, zoals de medewerkers haar noemden, was eigenlijk bedoeld voor een bloemenperk. Om het kunstwerk beter zichtbaar te laten zijn werd het op een hoge sokkel geplaatst.

Omschrijving: beeld van meisje met gieter
Kunstenaar: Gerard Héman – RKD
Jaar: 1966
Materiaal: kalksteen
Sokkel: beton, ca, x meter
Locatie: Franciscuskerk, Belgiëplein 4

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie