Beelden Haagpoortbrug

De Haagpoortbrug is de brug over de singel waar de Nieuwe Haagdijk overgaat in de Haagweg. Bijna honderd jaar geleden is deze brug gebouwd als een sierlijk object. Door de jaren heen is deze veranderd in een functionele brug. De originele brug telde oorspronkelijk vier beelden van de Bredase kunstenaar Theo van Reijn. In 1966 werden de brug en de beelden afgebroken en vervangen door een bredere verkeersbrug in verband met het toenemende verkeer. In 2017 heeft de Haagpoortbrug een opknapbeurt gekregen om beter recht te doen aan de historische betekenis van de brug. De opwaardering vormde het sluitstuk van de renovatie van de Haagweg en Nieuwe Haagdijk, die al eerder gerenoveerd waren.
De originele beelden zijn in november 2017 herplaatst en staan nu op sokkels in de middenberm in plaats van aan de brugrailing. De  beeldhouwwerken  verbeelden aan de ene kant ‘de ontmoeting’ en aan de andere kant ‘het afscheid’. De sokkels verwijzen met hun materialisatie en ambachtelijk metselwerk naar de oorspronkelijke brug uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. De middenberm is ingericht als verblijfsruimte met bankjes. Het hele project werd 9 december 2017 feestelijk opgeleverd.

Omschrijving: vier beelden
Kunstenaar: Theo van ReijnRKD
Hoogte: ca. 120 cm
Jaar: 9-12-2017
Materiaal: graniet
Locatie: nabij Nieuwe Haagdijk 46

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Heilige Catharina Begijnhof

Catharina van Alexandrië ofwel ‘De heilige Katharina, de grote martelares († 25 november 307) behoort tot de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Door de geschiedenis heen is haar oorspronkelijk Griekse biografie (ca. 6e eeuw) zeer verweven geraakt met volksverhalen en nieuwe legenden. Catharina is één van de veertien noodhelpers. Ze wordt aangeroepen als beschermster tegen de pest en ter bewaking van de kuisheid. Ook wordt ze soms gezien als beschermster tijdens de bevalling.
Catharina kwam volgens de oudste overlevering uit een roemrijk patriciërsgeslacht en was de dochter van Costus, de gouverneur van Alexandrië. Ze kende alle werken van Plato uit haar hoofd toen ze nog maar vijftien was. Ze was Jezus met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan, of keizer Maxentius werd verliefd op haar. Op haar weigering om na zijn echtgenote de tweede dame aan het hof te worden, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar in plaats van Catharina te bekeren tot het heidendom werden de geleerden tijdens de discussie met Catharina bekeerd tot het Christendom. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een folterrad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. Door haar gebed kwam een engel haar te hulp en door bliksem brak het rad. De keizer wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit haar halswond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Haar lichaam werd door engelen naar de Sinaïberg gebracht, waar het rond het jaar 800 door pelgrims teruggevonden werd. Het was nog steeds in goede staat. Naast de berg werd later het Katharinaklooster gebouwd.
Catharina wordt meestal met een martelwerktuig, een rad met scherpe punten afgebeeld. Een engelenkopje midden op het rad heeft triomfantelijk een stuk van het rad in de mond. Onder haar voeten ligt Maxentius, zijn hoofd loopt uit in een arm die het zwaard vasthoudt waarmee Catharina uiteindelijk onthoofd werd. (moeilijk te zien op foto)
Het beeld vormde de afronding van de bouw van het nieuwe poortgebouw en kon er komen dankzij een actie onder de lezers van Dagblad De Stem. Het bevindt zich in een nis boven de poort in de Catharinastraat en het is afgeschermd met gaas om vogels te vermijden.
In het Stedelijkmuseum is eveneens een beeld van Catharina tentoongesteld.

Naam: Heilige Catharina
Omschrijving: beeld van Catharina van Alexandrië
Kunstenaar: Niel Steenbergen – RKD
Materiaal: brons
Hoogte: 1,65 meter
Jaar: 1980
Locatie: boven de poort van het poortgebouw zijde Catharinastraat

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Atlant Nieuwe Ginnekenstraat 43

Een atlant of telamon is in de architectuur en beeldhouwkunst een zuil in de vorm van een mannenfiguur die het hoofdgestel van een gebouw draagt. De naam atlant is afgeleid van Atlas (genitief: Atlantos), de mythologische hemeldrager. De vrouwelijke variant van de atlant is de kariatide. De atlant ondersteunt hier niet een gebouw maar een fronton. Een fronton is de bekroning van een gevel, venster of ingang in driehoeks- of segmentvorm.
In de Klassieke Bouwkunst (Grieken en Romeinen) werd het fronton vaak in de voorgevel gebruikt om de ingangspartij te benadrukken. Gebouwen die later zijn gebouwd in een classicistische en neoclassicistische stijl hebben vaak een fronton. Het Paleis op de Dam en Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn twee voorbeelden hiervan.
Bij de barokke architectuur werd ook wel het gebroken fronton toegepast. Hierbij werd het middendeel van het fronton niet aangebracht, zodat enkel de linker- en rechterkant van het fronton aanwezig waren als twee driehoekige structuren. Het fronton van dit huis is eveneens gebroken en voorzien van niet versierde driehoeken. Alleen de 2 steunen zijn versierd. De 2 beelden lijken identiek, maar ze zijn het niet.
Het is prachtig voorbeeld hoe architectuur, constructie, beelden en kunst hand in hand kunnen gaan. Dit zijn de enige atlanten in Breda. Er bevinden zich enkele frontons in Breda zoals aan de Veemarktstraat 64.

Omschrijving: atlant of telamon
Hoogte: ca. 2,2 meter
Montagehoogte: 4 meter, 1e verdieping
Locatie: Nieuwe Ginnekenstraat 43

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

borstbeeld van koningin Wilhelmina KMA

Dit borstbeeld staat in de hal van de voormalige gouverneurs woning (commandeurshuis) op de KMA.
Koningin Wilhelmina is goed vertegenwoordigd op de KMA, want er zijn maar liefst 5 beelden van haar te vinden op de KMA.

Omschrijving: borstbeeld van koningin Wilhelmina
Hoogte: ca. 60 cm
Materiaal: steen
Locatie: Blokhuis

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Princemantel Haagdijk 17

In de Haagdijk zijn een 25-tal uithangborden aan de gevels te signaleren. De toelichting van de uithangborden is vinden bij het bericht ‘Yzeren kruis Haagdijk 2’ dat hieronder is weergegeven op 14 februari.

Het pand aan de Haagdijk 17 heet van oudsher Princemantel. Lang geleden woonde er een kleermaker. Als teken voor hun ambacht was voor veel kleermakers de prinsenmantel het symbool. Boven in de mantel is een koninklijk kroontje zichtbaar, daaronder een koninklijk gewaad waar de drager uit gelopen schijnt te zijn.
Toeval of niet, maar de kozijnen van het pand zijn ook nog eens oranje geschilderd.
Voor wie het wil, ziet ook een mantel van een carnavalsprins in het symbool. Een carnavals prins draagt net als een echte prins ook een cape. De Haagdijk speelt met carnaval een belangrijke rol, omdat daar ieder jaar de optocht vertrekt richting het centrum.

Naam: Princemantel
Omschrijving: uithangbord van mantel
Kunstenaar: Klaartje Scheer en Eloi Koreman
Hoogte: 50 cm
Materiaal: 8 mm koper, gepatineerd en verzinkt staal voor de steun
Locatie: Haagdijk 17 N51 35.305 E4 46.220

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beeld Kapelstraat Prinsenbeek

Dit houten beeld staat in het kapelletje op de kruising van de Kapelstraat en de Pasquelaan. Verder geen gegevens bekend van het beeld.

Omschrijving: figuratief beeld van 3 kinderen
Materiaal: hout
Locatie: hoek Kapelstraat en Pasquelaan

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Marie en kind Effenseweg

Dit beeld bevindt zich aan de gevel van de kerk in Effen.
De oudste vermelding van de plaatsnaam Effen is in een document uit 1295. In die tijd kwamen de tienden van het dorp ten goede aan de parochie van Gilze, waarvan het patronaatsrecht berustte bij de Abdij van Thorn. In dit gebied, De Rith genaamd, lagen diverse groepjes boerderijen en sommige hiervan werden wat compacter. Eén van die buurtschappen was Effen. Effen, hoewel als nederzetting oud, kreeg pas na de Tweede Wereldoorlog min of meer de structuur van een dorp. Een kerk verrees echter reeds in 1938, daar het Bisdom Breda voorzag dat in Effen grootschalige nieuwbouwplannen van de stad Breda zouden worden gerealiseerd. Ook kwam er een school. De nieuwbouwwijken kwamen er echter niet, op een klein woonwijkje na. Na de Tweede Wereldoorlog werden de plannen geheel herzien. Wél is er enig verenigingsleven in Effen, zoals een kerkkoor.

Omschrijving: beeld van Maria met kind
Hoogte: 2 meter
Materiaal: steen
Locatie: kerk, Effenseweg (Effen)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen