Love Breda Claudius Prinsenlaan

Het werk van Araki handelt altijd om leven, dood en seksualiteit. Hij is bekend geworden met zijn foto’s van gebonden, naakte vrouwen. In Japan beschouwd als een hoge kunstvorm, in Europa eerder beschouwd als pornografie. Daar in Nederland de bloem wordt verheerlijkt om haar schoonheid, vond hij dit een passend alternatief voor de bondage. Het motief van de bloem speelt in de traditie van de Japanse kunst en in die van Araki eveneens een belangrijke rol.
De voorstelling is verder bewust ijl gehouden. De bloemen zijn zeer kleurrijk. Araki zoomde diep in  op het binnenste van de bloemen en componeerde de beelden die hij daarvan opnam tot een spel van voluptueuze vormen. Steeds is de knop van de bloem het centrale element, dat op verhulde wijze refereert aan het vrouwelijk geslacht.
De prints zijn transparant, waardoor je dwars door de bloembladeren heen kijkt naar de architectuur op de achtergrond, die in toon en geometrische vorm scherp contrasteert met de afbeelding. Zodoende ontstaat de suggestie van een haast psychedelisch droombeeld dat naast sensualiteit ook rust, geborgenheid en warmte uitstraalt.

Naam: Love Breda
Omschrijving: ramen met bloemmotieven
Kunstenaar: Nobuyoshi Araki (Japan) (Wikipedia) – RKD
Hoogte: ca. 4,1 meter
Breedte: ca. 38 meter
Jaar: 2003
Materiaal: glas
Locatie: ingang ondergrondse parkeergarage achter Stadhuis, Claudius Prinsenlaan 10 N51 35.204 E4 47.043

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

gevelornament Cingelstraat

Dit prachtig ornament bevindt zich aan de gevel van de voormalig KMA gouverneurswoning 1828-1923 aan de Cingelstraat. Van 1956 tot en met 1992 was er het Volkenkundig Museum Justinus van Nassau gevestigd. Tegenwoordig is het een appartementencomplex.
Justinus van Nassau – de persoon, het pand en het museum.
Bouwperiode: 1601-1606.
Huidige vorm dateert van 1790: verbouwing door vestinggouverneur prins Willem Frederik (de latere koning Willem I). In 1790 uit- en inwendig geheel gewijzigd en gepleisterd. Uit de bouwtijd dagtekent nog het benedendeel van de uitspringende achtkante hoektoren; van 1790 de door motieven in Lodewijk XVI stijl versierde en gebosseerd gepleisterde ingangspartij en de door een fronton, waarin een leeuw met krijgsattributen, gedekte middenrisaliet aan de Cingelstraat.
Naamgever: Justinus van Nassau (1559- 1631), Bredase bastaardzoon van Willem van Oranje, lt.-admiraal, dan gouverneur vesting Breda (1601-’21), dan Leids wetenschapper.
1795-1802: pand is kazerne en hospitaal.
1803-1811: pand is zetel Breda van het Departementaal Gerechtshof van Brabant.
Beroemdste bezoeker: Napoleon Bonaparte, hij hield hier korte audiëntie op 6 mei 1810.
1828-1923: ambtswoning gouverneur KMA.
1905: KMA begint met aanleg van collectie inheems wapentuig uit Nederlands-Indië.
1926: Etnografische verzameling KMA (‘Indische Museum’) in Justinus ondergebracht.
1938: collectie: Ned.-Indië + Nw.-Guinea.
1956: dependance Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden; uitbreiding collectie (inheemse voorwerpen uit de hele wereld).
1957: Justinus… etc. nu ook museumnaam.
1962-’66: grote verbouwing en uitbreiding.
1970 (12 okt.): heropening door prins Claus.
1992 (31 dec.): museumsluiting.
2001: restauratie en verbouwing pand tot huidige luxe appartementencomplex.

Omschrijving: gevelornament
Hoogte: ca. 1,2 meter
Breedte: ca. 5 meter
Jaar: 1790
Materiaal: natuursteen
Status: rijksmonument 10236
Locatie: Cingelstraat

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Troje Chassépark

Dit kunstwerk stond in bruikleen buiten onder de overkapping van het appartementencomplex dat de naam “Wintertuin” draagt.
Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Het vertelt hoe belegerende Grieken erin slaagden om de stad Troje binnen te dringen door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard, dat door de nietsvermoedende inwoners van Troje binnen de stadsmuren werd gehaald. Troje was destijds een stad in wat nu Turkije is.
In Breda speelde tijdens de 80-jarige oorlog een gelijksoortige overval plaats. In 1590 voer schipper Adriaan van Bergen met 75 soldaten onderin het turfschip het kasteel van Breda binnen, waarna de overmeestering op de Spanjaarden plaatsvond.
Vanwege de parallellen tussen deze gebeurtenissen vernoemde de kunstenaar dit beeld naar Troje.
In 2013 is het beeld verwijderd.
Andere beelden van de kunstenaar in Breda zijn: BevlogenDizzyHemels hoogMoore MusicVerbonden
Rogier Ruys is een kunstenaar uit Breda.

Naam: Troje
Omschrijving: figuratief beeld van paard
Kunstenaar: Rogier Ruys – RKD
Hoogte: ca. 2,2 meter
Jaar: 1998 tot begin 2013
Materiaal: kunststof
Locatie: Wintertuin, Chassépark N51 34.985 E4 46.771

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gekroonde tondeldoos Haagdijk 52

De oorspronkelijke naam is De Gecroonde Tondeldoos.
De tondeldoos is de voorloper van de lucifer en diende om vuur te maken. Het was een doosje waarvan de inhoud bestond uit tondel, een licht ontvlambaar materiaal. Dit kon bijvoorbeeld een stukje gedroogde tonderzwam zijn. Hiernaast had men nog een vuursteentje en een metalen ring, het vuurslag, nodig. De ring bestond uit koolstofhoudend ijzer. Als de vuursteen dicht genoeg bij de tondel werd gehouden, kon men proberen om met de metalen ring een vonk op de stof te doen belanden. Indien dit lukte, kon een behendige gebruiker door wat te blazen een vlammetje opwekken. Begin 20e eeuw raakte de tondeldoos in onbruik, vooral door de opkomst van lucifers.

Naam: Gekroonde tondeldoos
Omschrijving: uithangbord van aansteker
Kunstenaar: Klaartje Scheer en Eloi Koreman
Materiaal: beroet staal
Locatie: Haagdijk 52 N51 35.293 E4 46.201

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

borstbeeld van koningin Wilhelmina KMA

Dit beeld staat in de hal van de voormalige gouverneurs woning (commandeurshuis) op de KMA. In diezelfde hal staat nog een ander borstbeeld van de koningin, maar dan in wit marmer.
Eenzelfde beeld is geplaatst in paleis ’t Loo in Apeldoorn.

Omschrijving: borstbeeld van koningin Wilhelmina
Hoogte: ca. 60 cm
Insriptie: “…… feb 89”
Opschrift op sokkel: “HM Wilhelmina koningin der Nederlanden”
Materiaal: brons?
Locatie: Blokhuis KMA

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Duif Langedijk Ziekenhuis

Bij de bouw van het Diaconessenhuis ontwierp de Amsterdamse architect Dig Isha ook een betonnen vogel. Hij koos voor een duif, symbool van de Diaconessenhuizen in Nederland. De bekisting voor het kunstwerk werd ter plekke gemaakt en de duif kreeg in 1959 een plek, hoog op een eveneens betonnen voet bij de hoofdingang. De bronzen olijftak in zijn bek was binnen een week gestolen en er is er nooit meer een terug geplaatst.
Bij het samengaan van het Laurensziekenhuis en het Diaconessenhuis was naast de nieuwbouw ook een renovatie noodzakelijk van de bestaande huisvesting. In 1993 verhuisde het symbool van de Diaconessen naar een binnentuin nabij de ingang voor eerste hulp. Om het beeld een ander gezicht te geven werd de Amsterdamse kunstenaar Jan Verburg ingeschakeld. Bij de inrichting van het vernieuwde ziekenhuis had Verburg al diverse muurschilderingen voor zijn rekening genomen: op de polikliniek orthopedie, in het noodtrappenhuis bij de derde verdieping en op de buitenmuur van het ketelhuis. Verburg besloot het beeld te schilderen, blauw met witte wolkjes. Hij liet zich daarbij inspireren door de Belgische surrealistische kunstschilder René Magritten, die in een van zijn werken een vergelijkbare duif afbeeldde.
Thans staat het beeld op het binnenterrein bij het ketelhuis achter het ziekenhuis. Het staat daardoor totaal uit het gezichtsveld, niet alleen voor bezoekers maar ook voor ziekenhuispersoneel.

Omschrijving: beeld van duif
Architect: Dig Isha
Jaar: 1959
Materiaal: beton
Locatie: Langedijk Ziekenhuis, Diaconessenweg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

H. Barbara St. Catharinakerk Begijnhof

Dit religieus beeld bevindt zich in de St. Catharinakerk op het Begijnhof.
De H. Barbara is een christelijke heilige en martelares. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar ’s nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen. H. Barbara wordt meestal afgebeeld met een bouwwerk, als het klein is op haar hand en als het groot is, staand naast haar. In haar andere hand heeft ze vaak een boek vast.
In een Breda is nog een ander Barbara beeld nl, aan de Watertoren aan de Speelhuislaan 158.

Omschrijving: beeld van H. Barbara
Materiaal: hout
Hoogte: ca. 1,5 – 1,6 meter
Jaar: 1837?
Locatie: in de Begijnenkerk of St. Catharinakerk

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen