Gedenkstenen

Fotografie: Victor Willemse
Camera: Nikon D5100
Laatste update van deze pagina 12-3-2017
Weet u meer ? Zie hier het contactadres.

begijnenhof 1024 5

Omschrijving: gevelsteen met tekst
Materiaal: natuursteen
Hoogte: 1,25 meter
Jaar: ca. 1980
Locatie: Begijnhof, poortgebouw, binnenzijde

Het verhaal:
Opschrift: Dit huis hersteld, de weg gebaand, een teken: Geen goedheid zal ontbreken waar wijsheid is, maar wij bestaan reeds in ’t begin te dingen naar Gods hulp als machtigste gewin.
Het begijnhof in 1267 gesticht, werd door Graaf Hendrik II van Nassau in 1535 naar hier verplaatst, na de bouw van de Catharinakerk 1830-1838 en de pastorie 1850 vond uitbreiding plaats met het kleine hof 1860-1963. Bij de algehele restauratie 1970-1980 werd de poort herbouwd.

Bouvignelaan 5 8 1024

Omschrijving: dubbele gedenksteen
Hoogte: ca. 1,8 meter
Breedte: ca. 60 cm
Materiaal: natuursteen
Locatie: Bouvigne

Inscriptie links:
1494 Geslacht van Brecht
1611 Jan Baptist Keermans
1614 Philips Willem van Oranje
1618 Prins Maurits
1625 Prins Frederik Hendrik
1647 Prins Willem II
1650 Prins Willem III, Koning van Engeland
1702 Prins Johan Willem Friso
1711 Prins Willem IV
1751 Prins Willem V
1775 Jan Daniel Engel
1799 George A.W. Ruysch

Inscriptie: rechts
1807 Johan A. Wolff
1816 Elisabeth G. Paardekoper
1833 G. van Hoey Schilthouwer van Oostee
1839 J.J. de Poorter
1859 G.F. Brantsma
1903 L.A.M. de Bruijn
1920 E. Zoetmulder
1930 Gemeente Ginneken en Bavel
1942 Gemeente Breda
1973 Hoogheemraadschap van West-Brabant
1977 De restauratie is voltooid en z.h.k. Prins Claus onthult deze gedenksteen

Jaar: 1977
Materiaal: steen
Locatie: koetshuis

Het verhaal:
Op de twee gedenkstenen staan de eigenaren vermeld van het landgoed Bouvigne. In 2004 is Waterschap Brabantse Delta eigenaar geworden. Boven de twee stenen bevindt zich het wapen van Nederland.

Omschrijving: gedenksteen
Hoogte:  54 cm
Breedte: 145 cm
Jaar: 1 november 1980
Materiaal: natuursteen
Opschrift: zie hieronder
Locatie: Ginnekenweg 148A

Het verhaal:
Inscriptie:
“HIER LIEP HET LEIKE GINNEKENS GRENS
ZELFSTANDIG ZIJN EN BLIJVEN WAS DE WENS
DOCH DE NOORDELIJKE OPMARS VORDERDE GESTA
OP 1 JANUARI 1942 WERD GINNEKEN VOORGOED BREDA
TER VERZOENING
1 NOVEMBER 1980
M.J.H. VAN DE VEN
BURGEMEESTER
NIEUW GINNEKEN
S.G.C. “T LESTOGENBLIK”
22 JARIG JUBILEUM
300 JAAR GINNEKENS CARNAVAL
W.J.L.J. MERKX
BURGEMEESTER
BREDA”
Linksboven zien we het gemeente wapen het Ginneken en rechtsboven het gemeentewapen van Breda. De gedenksteen is aangebracht op de grens van het voormalige Ginneken en Breda.

Haven 13c 1024

Omschrijving: herdenkingsplaat
Hoogte: 42 cm
Breedte: 64 cm
Jaar: 2007
Materiaal: natuursteen
Opschrift:
“Water in Historic City Centres
Europa verbonden door water
Breda Chester Gent ‘s-Hertogenbosch Limerick Mechelen
2003 2007″
Locatie: Haven 13  N51 35.350 E4 46.356

Het verhaal:
In november 2003 gaf de toenmalige voorzitter van het Europese Parlement, de Ier Pat Cox, in de stad Limerick het startsein voor het project “Water in Historic City Centres”, één van de projecten in het kader van het Interreg IIIB NWE programma als onderdeel van het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsfonds.
Het water, vaak de bron van ontstaan van veel Europese steden, blijkt nog immer een enorme inspiratiebron. In de vorige eeuw is het water door de groeiende automobiliteit, de aanleg van rioolstelsels en de verminderde economische betekenis verwaarloosd en in veel gevallen zelfs uit het stadsbeeld verdwenen. Nu de binnensteden als centrum van economisch leven, als belangrijke drager van de culturele identiteit van de stad, maar ook als habitat zijn hergewaardeerd, neemt de betekenis van het water weer toe. Niet alleen waar het gaat om de ruimtelijke kwaliteit of de binnenstadseconomie, maar ook in het kader van het watermanagement. Water in de binnenstad levert in die zin een belangrijke bijdrage aan een duurzame herontwikkeling van binnensteden.
Bron: Watererfgoed

KMA Generaal Kruls

Omschrijving: gedenkplaat van Generaal Kruls
Kunstenaar: Willem Vis – RKD
Hoogte:
Jaar: 26-8-1982
Opschrift:
generaal
mr hendrik johan kruls
1-8-1902 – 13-12-1975
cadet der artillerie 1919-1922
chef staf militair gezag 1944-1947
chef van de generale staf 1946-1951
sterk in de daad
mild in beraad”
Locatie: KMA, in het binnenplein van het kasteel

Het verhaal:
De plaquette is op initiatief van enkele van zijn oud-medewerkers aangebracht en op 26 augustus 1982 onthuld.
Hendrik Johan Kruls was een generaal en zakenman. Kruls was officier en chef-staf van het Militair Gezag. Na een officiersopleiding aan de KMA en rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht werd hij geplaatst bij de artillerie, later gedetacheerd bij het ministerie van Defensie. Hij vergezelde in 1940 als adjudant minister van defensie Dijxhoorn naar Londen en werd daar belast met de opbouw van het Militair Gezag dat na de bevrijding het dagelijks bestuur in Nederland moest overnemen.

laan-van-mertersem-b1-806x1024

Omschrijving: gedenkplaat ter ere van bevrijding
Hoogte: 50 cm
Breedte: 35 cm
Jaar: 29-10-1994
Materiaal: koper
Opschrift: zie foto
Locatie: kapelletje, Laan van Mertersem

Het verhaal:
Deze gedenksteen bevindt zich op de buitenmuur van het kapelletje op de kruising van de Haagweg en de Laan van Mertersem. De gedenksteen is aangebracht ter herdenking van 50 jaar bevrijding, dankzij de Polen.
“za wasza i nasza wolnosc” is Pools voor “voor uw en onze vrijheid”

Stationsweg 1024

Omschrijving: gedenkplaat Wilhemus A. De Leeuw
Hoogte: 37 cm
Breedte: 60 cm
Jaar: 1945? tot 6-9-2014 en na juli 2016
Materiaal: koper
Opschrift:
“1940-1945
Ter gedachtenis aan
den gevallene
Wilhemus A. De Leeuw
Locatie: Stationshal Stationsweg N51 35.694 E4 46.895

Het verhaal:
De 3e sectie van de 2e Wegcompagnie – Bataljon Spoorwegtroepen – had als taak om het station, spoorbrug en emplacement van Dordrecht te bewaken alsmede de spoorbrug voor gemotoriseerd vervoer overschrijdbaar te maken voor de evacuatie van het Veldleger uit Noord-Brabant. Daartoe had zij de beschikking over twee vrachtwagens met houten vlonders om tussen en naast de rails te kunnen plaatsen. De circa 60 man sterke sectie had haar kwartier in de villa Weizigt, vlakbij de spoortunnel en naast het Bos van de Roo. De sectie werd als eerste van alle Nederlandse troepen in Dordrecht op 10 mei in de vroege ochtend met de parachutisten van 3./FJR1 geconfronteerd, wiens landingszone op zichtafstand van de genisten was. Dankzij het juiste beleid van de sectiecommandant, waren alle wachtposten en manschappen voorzien van een 60 patronen rantsoen en waren bovendien wachtposten en patrouilles uitgezet. Toen de Duitsers zich verzamelden nabij de Julianakerk in Dordrecht, werd direct door de genisten het vuur op hen geopend. Daarop maakte de Duitse bevelhebber de fout direct te reageren door een offensieve actie met twee van zijn pelotons te ontwikkelen tegen de spoorwegtroepen.
Soldaat Wilhelmus A. de Leeuw uit lage Zwaluwe behoorde tot de driemans wachtpost op de spoorbrug en sneuvelde in het korte gevecht met het 3e peloton van 3./FJR1 dat als enige in Zwijndrecht was geland en de spoor- en verkeersbrug over de Oude Maas aanviel. Hij sneuvelde bij het brugwachtershuisje op de brug op 10 mei 1940.
Tijdens de verbouwing/nieuwbouw van het station in 2014-2016 is de plaat tijdelijk weggehaald. De gedenkplaat heeft een nieuw plekje gekregen in de NS-hal aan de zuidzijde.
Bron

 

Advertenties