Plaquettes

Aanvullingen en correcties over kunst en beelden in Breda worden zeer gewaardeerd. U kunt uw informatie zenden naar het emailadres als vermeld op de pagina INFO / CONTACT
Laatste update van deze pagina 17-10-2020

In Breda zijn enkele bijzondere plaquettes te vinden, elk met een eigen verhaal. De plaquettes zijn vaak in brons uitgevoerd. Ze zijn gemonteerd op gevels, bruggen, muren e.d. ter herinnering aan een memorabel moment. Op de plaquette of op een aanvullend bordje is veelal tekst vermeld met info over de gelegenheid. Bijzondere personen met een rijke staat van verdienste, of noemenswaardige gebeurtenissen kunnen de aanleiding zijn tot het plaatsen van de plaquettes.
Plaquettes zijn meestal door een kunstenaar ontworpen. Hierdoor is niet altijd eenduidig te bepalen dat het kunst betreft of niet. In ieder geval heeft het raakvlakken met kunst. In bijna alle gevallen zijn de plaquettes uniek. Hier mee wordt bedoeld dat er maar één van is gemaakt en dat is nou net een van de definities van (echte) kunst.

KMA Generaal Kruls

Omschrijving: gedenkplaat van Generaal Kruls
Kunstenaar: Willem Vis – RKD
Hoogte:
Jaar: 26-8-1982
Opschrift:
generaal
mr hendrik johan kruls
1-8-1902 – 13-12-1975
cadet der artillerie 1919-1922
chef staf militair gezag 1944-1947
chef van de generale staf 1946-1951
sterk in de daad
mild in beraad”
Locatie: KMA, Kraanstraat 24

Het verhaal:
De plaquette bevindt zich op de binnenplaats van het kasteel op de KMA. De plaquette is op initiatief van enkele van zijn oud-medewerkers aangebracht en op 26 augustus 1982 onthuld.
Hendrik Johan Kruls was een generaal en zakenman. Kruls was officier en chef-staf van het Militair Gezag. Na een officiersopleiding aan de KMA en rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht werd hij geplaatst bij de artillerie, later gedetacheerd bij het ministerie van Defensie. Hij vergezelde in 1940 als adjudant minister van defensie Dijxhoorn naar Londen en werd daar belast met de opbouw van het Militair Gezag dat na de bevrijding het dagelijks bestuur in Nederland moest overnemen.

t Sas 8 1024

Omschrijving: muurplaquette
Hoogte: 55 cm
Breedte: 43 cm
Jaar: 2004
Materiaal: brons
Opschrift: “FGH vastgoedprijs 2004”

Het verhaal:
Deze plaquette is na de renovatie van 2003 geplaatst n.a.v. het behalen van de FGH vastgoedprijs 2004. De prijs werd toegekend aan Bouwbedrijf Maas-Jacobs B.V. die de renovatie heeft uitgevoerd.
De afbeelding toont een toren en een poort hetgeen symbool staat voor de Torenpassage.

Wilhelminapark 18 1024

Naam: A.J.A. Verschraage
Omschrijving: plaquette van notaris A.J.A. Verschraage
Kunstenaar: Gerard van AalstRKD
Jaar: 4-11-1930
Hoogte:
Materiaal: brons
Locatie: t.o. Wilheminapark

Het verhaal:
De plaquette is een geschenk van comité Huldiging A.J.A. Verschraage ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Kunstenaar Gerard van Aalst (Breda 1896-Breda 1965), was beeldhouwer en tekenleraar, directeur van de avondtekenschool te Ginneken (1938-1960).
In 2003 is het portret gerestaureerd door beeldend kunstenaar Maarten Koreman, die eveneens na veel speurwerk een replica gemaakt heeft van de bijbehorende tekstplaquette, die jaren geleden spoorloos van de bakstenen bank is ‘verdwenen’. Op de muur is nog goed te zien dat de oorspronkelijke tekstplaquette een andere afmeting had.
Op de tekstplaquette onder de notaris is vermeld: “notaris verschraage op zijn
80sten verjaardag 3 mei 1930”.
In de linkerhoek van het portret zien we een afbeelding van een familiewapen en in de rechterhoek is vermeld: A. AETATIS, SUAE LXXX, MCMXX en dat betekent in de leeftijd van 80, 1930.