Ginneken

Fotografie Victor Willemse
Camera Nikon D5100
Laatste update van deze pagina 1-7-2019
Weet u meer ? Zie hier het contactadres.

Het Ginneken is gelegen tussen de Johan Willem Frisolaan, Prins Hendrikstraat, Allerheiligenweg, Ulvenhoutselaan, Markdal, de rivier de Mark, Duivelsbruglaan en de Baronielaan.

Baronielaan 201 a wp

Naam: wegkijker
Omschrijving: man zittend op schoorsteen
Kunstenaar: Maarten Koreman – RKD
Hoogte: ca 1, 2 meter
Jaar: 1980
Materiaal: beton
Montagehoogte:
Locatie: Baronielaan 201

Het verhaal:
Hoog boven iedereen uit zit deze wegkijker. Vanuit zijn positie heeft hij een goed uitzicht over de zuidelijke rondweg en ziet dagelijks 10.000-den auto’s voorbij rijden.
Het beeld zal ongetwijfeld al veel reacties opgewekt hebben bij passanten, omdat het beeld zo echt lijkt en de indruk geeft dat er een levend persoon op de schoorsteen zit die er elk moment vanaf kan springen….
Begin maart 2016 stond het huis te koop en BNdeStem kopte met de tekst: “Te koop: beeld met huis als sokkel in Breda”. Het beeld zou volgens de krant in gevaar zijn, omdat het aan de nieuwe eigenaar is te beslissen wat er met het beeld gebeurt.
Het huis is de ouderlijke woning van de Bredase kunstenaarsfamilie (Hein) Koreman.
Begin jaren tachtig was de Zuidelijke rondweg nog een extreem drukke snelweg met vier rijbanen dwars door Breda. Daar was destijds veel protest tegen.
De kunstenaar zag op een dag zijn broer Joost bovenop het dak zitten terwijl hij over de weg keek. Zijn broer zat in een houding die hij vond passen bij de acties tegen de drukte.” Koreman maakte er een beeld van, zette dat op het dak en noemde het ‘Wegkijker’.

Omschrijving: reliëfsteen
Hoogte: 85 centimeter
Jaar: 1838?
Materiaal: kalksteen
Montagehoogte: ca. 9,5 meter
Locatie: Bavelseweg 1

Het verhaal:
Het verhaal van deze gevelsteen gaat terug naar het jaar 1800. Een Timmerman uit het Ginneken kreeg de opdracht van de gemeente om een molen te bouwen. De molen Het Fortuyn, gebouwd in 1838, bevond zich aan het Van Coothplein schuin tegenover Concordia. Boven de ingang werden 2 gevelstenen geplaatst. De steenhouwer vond het niet nodig een zedig geklede patroonheilige af te beelden, maar hakte de Griekse godin Vrouwe Fortuna uit in haar volle goddelijke glorie met om haar heen een sierlijk gedrapeerd molenzeil. Het was een gemeentelijke opdracht dus werd zij links en rechts voorzien van twee symbolen uit het wapen van de gemeente Ginneken en Bavel, het rooster van Laurentius en de Bavelse Koe. Het is opvallend dat gemeentewapen van het Ginneken werd gebruikt – de plaats waar de timmerman vandaan kwam – terwijl de molen in Breda stond. Op de tweede steen staat het jaartal 1800. Ruim een eeuw heeft de molen gedraaid. Toen drong de industriële revolutie door en werd door de toenmalige molenaar Victor van de Reijt een grote dieselmotor aangeschaft en de wieken werden verkocht. Tot 1958 bleef Het Fortuin als machinale maalderij in gebruik. Daarna werd het door houthandel Hoteb als opslag gebruikt, om in 1985 in brand gestoken te worden, en een jaar later gesloopt. De reliëfsteen is daarbij bespaard gebleven.
In 1926 werd aan het begin van de Bavelselaan een nieuwe maalderij gebouwd, het huidige appartementencomplex. Architect Constant van Dongen had in zijn ontwerp een plaatsje gemaakt voor de oude gevelsteen uit de gesloopte molen. De pastoor van het Ginneken had blijkbaar moeite met de ontblote dame van de afbeelding en liet de plaatsing enkel toe als het hoog in de geveltop zou worden aangebracht, ver buiten het bereik van kinderen. Onder deze reliëfsteen is de tweede gevelsteen aangebracht met het jaartal “1800”. Tussen de ramen van de 1ste en 2de verdieping is de tekst “HET FORTUYN” aangebracht, wat uiteraard verwijst naar de naam van de molen. Je zou kunnen stellen dat de gevelstenen weer terug waren in hun geboortedorp, maar in 1942 werd het Ginneken echter geannexeerd door Breda.

Duivelsbruglaan 11 a (678x1024)
Omschrijving: beeldje van Laurentius
Kunstenaar: Korver – RKD
Hoogte: 45 cm
Jaar: 1973
Materiaal: kalksteen
Locatie: Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit kleine beeldje bevindt zich in de gevel van de kerk aan de straatzijde.
De palmtak in de rechterhand van Laurentius is het symbool van zijn martelaarschap en van zijn overwinning als christen op de dood. Het rooster in zijn rechterhand getuigd van de wrede martelingen die hij onderging en zijn dood boven het vuur. Laurentius was een Romeinse diaken die weigerde de schatten van de kerk over te dragen aan de perfect van Rome. In plaats daarvan bracht hij boeken in veiligheid en verdeelde het geld onder de aan hem toevertrouwde armen. Ondervraagd over de plaats van de kerkschatten wees hij op een grote schare bedelaars, zieken en kreupelen met de woorden: “Zij zijn de schatten van de kerk.”
Al vanaf de late middeleeuwen is Laurentius patroonheilige van de kerkgemeenschap in het Ginneken. Opeenvolgende kerkgebouwen droegen zijn naam en in de 19de eeuw werd de Ulvenhoutse kerk aan hem toegewijd. De naam Laurentius werd ook verbonden aan scholen, verenigingen, de melkfabriek, straten, een woningbouwvereniging en zelfs het Laurensziekenhuis in de Ulvenhoutselaan.
Beelden van Laurentius bevinden zich in de voorgevel van de katholieken kerken in het Ginneken (zie hieronder) en Ulvenhout.

Duivelsbruglaan 11 c6 (684x1024)

Naam: Chassé of Citadelmonument
Omschrijving: gedenkzuil
Ontwerp: W. Doon
Hoogte: ca. 3,5 m
Inscriptie: zie hieronder
Jaar: 1874
Materiaal: steen
Status: Rijksmonument 10357
Locatie: Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Het citadelmonument is opgericht ter herinnering aan de in 1832 gesneuvelde Hollandse militairen tijdens de verdediging van de Antwerpse citadel in de strijd tegen de opstandige Belgen en de hen ondersteunende Franse troepen.
In 1874 is het oude Citadel te Antwerpen gedemonteerd en zijn de originele hoekstenen naar Breda gebracht. In 1874 werd het monument onthuld door Koning Willem III. Het vijfzijdig monument heeft de vorm overeenkomstig het oude Antwerpse Fort. Op de vijf bastionvormige hoekstenen zijn de namen en nummers van de bolwerken gebeiteld: HERNANDO I, TOLEDO II, PACIOTTO III, ALVA IV, DUC V.
In 1907 werd ook het graf van generaal Chassé met veel militair vertoon overgebracht van België het Ginneken. Het graf staat rechts van de kerk, maar nog voor het kerkhof, zie hieronder.
Dit monument bevindt zich voor de protestantekerk op het Ginnekenplein.
Inscriptie:

Zijde TOLEDO II – HERNANDO I

(bovensteen)
HET DENKBEELD GING UIT VAN WILLEM III DEN TROUWEN TOLK VAN T EDELST GEVOEL DES VOLKS

(ondersteen)
TER HERINNERING AAN DE KRIJGS-
BEDRIJVEN DER BEZETTING VAN ANT-
WERPENS CITADEL DER FORTEN AAN
DE SCHELDE EN VAN DE ZEEMACHT OP
DIEN STROOM IN 1830, 1831 EN 1832 EN
TER VEREERING VAN DE NAGEDACHTENIS
DER BRAVEN DIE DAARBIJ HET LEVEN LIETEN
DIE STRIJDMACHT NAUWELIJKS 5500 MAN
STERK ONDER DE BEVELEN VAN DE LUITENANT-
GENERAAL BARON CHASSE VERDEDIGDE ALVA’S
OUDE VESTE ZONDER KANS VAN ONTZET TEGEN
EEN FRANSCH LEGER VAN 70000 MAN AANGE-
VOERD DOOR DEN MAARSCHALK GRAAF GERARD
BESCHIKKENDE OVER ALLE HULPBRONNEN VAN ‘T
MACHTIGE FRANKRIJK EN HET RIJKE BELGIE VAN
30 NOVEMBER TOT 22 DECEMBER 1832
DRIE EN TWINTIG DAGEN OPEN LOOPGRAAF
HOE KLEIN HUN ERF OOK ZIJ.
DAT VOLK WEET VAN GEEN BUIGEN
WANT WAT DAAR ZWICHTE WAT ER VALL:
OUD HOLLANDS TROUW STAAT PAL!
BUPLAGE

(Bronzen medaille)
CITADEL VAN ANTWERPEN

(onderschrift)
ONTHULD OP 30 NOVEMBER 1874 DOOR
WILLEM III

Zijde PACIOTTO III – TOLEDO II

(bovensteen)
DE NAMEN HIERONDER ZIJN DIE VAN DE MILITAIREN GESNEUVELD OF AAN WONDEN OVERLEDEN

(ondersteen)
LANDMACHT
1830-1831
EIJMAEL KOLONEL,
EN J.G. DE HAAN, LUITENANT,
H.KOOPER, H.VAN LOO, J.TER MEU-
LEN, A. NUIF, J.J.VAN SCHENKBRILL,
R.VAN DE VELDEN, S.J.WITENWEERDE.

1832
VON GUMOENS, KOLONEL,
B.VAN HOEIJ SCHILTHOUWER VAN
OOSTEE, P.MORRE, L.M.VAN ONSELEN,
EN C.D.A. SCHUTTER, KAPITEINS,
P.A.LAMMERTS VAN BUEREN, M. NANT-
ZING, EN L.H. PARAVICINI DI CAPELLI,
LUITENANTES,
C.H.JENCK, SERGEANT-MAJOOR VUURWERKER,
J.ADRIAANSEN, G.AKKERHUIS, H.A.AUKES,
H.BAARSLAG, J.BART, D. BEERS, D.BEN-
NINKS, J.VAN DEN BERG, J.BERKFELD, H.
BONKE, J.J.BOOMHOUWER, L.BOOMSTOPPEL,
P.BOS, H.VAN DEN BOSCH

(Bronzen medaille)
TROUW AAN KONING EN VADERLAND 1830-1831

Zijde ALVA IV – PACIOTTO III

(bovensteen)
LEOPOLD II
GAF HET IN DE CITADEL BEGRAVEN
GEBEENTE TE ANTWERPEN
AAN NEDERLAND TERUG

(ondersteen)
LANDMACHT
1832
E.P.BRAAKENBURG, J.BRANDHOFF,
J.BRANDWIJK, A.VANBREDERODE,
H.BROEKHUIS, C.BRUIGOM, W.BRUI-
GOM, A.DE BRUIJN, A.M.VAN DEN
BURG, G.J.TEN KATE, A.DE.KLERCK,
H.C.CORNELISSE, A.M.J.B.CUGNOT, A.
DOUWE, A.J.DIJKSTRA. D.VAN DIJL, J.
DUSIJN, L.DUURDAUT, G.VAN.DUUREN, G.
EIJSTEN, J.ESSELIJK, S. VAN ESSEN, T.FAASSEN,
P.FABER, J.FISCHER, H.GALJAART, J.GEEST-
HUIZEN, J.A.VAN GELDEREN, J.GERN, H.
GEURTS, G.GIEZEN, M.GOOIJER, T.GOOIJER, J.
GROEN, M. HAGEMANS, J.HAM, J.M.HEESPE-
LINK, H.DUHEN, J.J.HOLLANDER,C.F.HOLZ-
MULLER, A.HOUTER, J.TEN HOVEN, W.F.HUR-
RELBRINK, P.A.JANSEN, W.JANS, J.D.JASPERS,
J.KERNER, A.KERSBERGEN, K.KONING, P.
KOPPERDRAIER, J.H.TE KOPPELE, G.KOSTER, L.
KNIP, P.KRAMER, L.KRIEK, C.KROON, G.KUIPER,
E.VAN KUIK, S.LANDA, D.G.LENSING, J.VAN MANEN,
J.H.FISSE, J.VOLDERS

(bronzen medaille)
VOOR TROUWEN DIENST

Zijde DUC V – ALVA IV

(bovensteen)
WILLEM III
LIET DAT GEBEENTE OVERBRENGEN
EN HIER BIJ HET GARF VAN CHASSE
TER AARDE BESTELLEN

(ondersteen)
LANDMACHT
1832
G.MEIJER, G.MERCIER, J.F.MOLLINK,
J.MULDER, N.P.MULKENS, BIJGENAAMD
VAN DIEK, S.MUURLING, J.G.NESKEKER,
J.VAN NIEROP, G.NOTEBOS, T.OVER-
DUIN, P.PLOEGER, J.POLS, M.VAN DER
POOL, B.P.POSTMA, J.PRUIMBOOM, T.
DE RAAD, E.RADIUS, G.REIJN, C.G.REM-
MERS, J.ROOS, A,ROS, F.VAN ROSMALEN,
A.VAN RIJSWIJK, H.J.SCHEPER, A.SCHOL-
MAN, P.SCHOUW, P.E.H.SELLSCHOP, S.
SIEPERS, G.SLOOT, J.SMIES, J.H.SMIT, A.
SNELTEN, H.G.SORGDRAGER, L.W.SORG-
DRAGER, A.SPAANS, J.SPAARGAREN, B.SPEL-
DEBOSCH, C.VAN DER STAD, H.STOK, H.D.
SWEERS, J.P. TEULE, J.H. TIEDEMAN, G.D.
TOLLE, J.J.VAN VEEN, P.VERTIN, H.VOS-
KUIJL, J.VROOM LATER FROMME, A.WAGENAAR,
H.F.WAGENER,L.WARNER, J.H.WERSON, J.
WILLIAMS, J.VAN DER WOLF, J.WOUDENBERG,
A.DEN IJZERMAN, J.ZANDERINK EN M.ZANDEVOETS.

(medaille)
VOOR MOED BELEID TROUW

Zijde HERNANDO I – DUC V

(bovensteen)
DE KOSTEN ZIJN BESTREDEN DOOR
DEN KONING
DE PRINSEN VAN ’T HUIS VAN ORANJE
EN HET VOLK

(ondersteen)
ZEEMACHT
1830-1831
VAN SPEIJK,
J.KLINKHAMER EN L.G.MAAS,
LUITENANTS TWEEDE KLASSE,
A.AGTHOVEN, H.VAN BEEST, C.BEI-
NING, S.BEKKERS, W.VAN DEN BERGH,
F.BREHM, M.T.DEMOTT, J.DIJKMAN, J.
W.DIK, J.E.EBERTS, C.EIJKELENBOOM,
D.ESSINK, C.G.GRASMAN, J.J.HARRIVAN,
P.HARTZ, F.C.HEGEMANN, A.HEUVINK,
J.W.JAGER, J.C.KREIJENBURG, J.DE.
KRIJGER, J.DE LANGE, A.W.VAN LEEUWEN,
E.LINDEMAN, F.LORENSO, W.C.MARTENSEN,
H.H.MEIJER, J.JMOOK, J.H.J.M.PEGER,
P.PARDOE, J.RAS, W.REESER, W.REIJERS,
H.SCHALIBOOM, G.F.SCHMIDT, J.G.J.
SCHARE, J.SENECANT, J.B.SOETHOUT, F.S.STELCK,
C.W.VEHLING, A.VOLLMER, W.H.VAN DE
WETERING EN H.J.DE WIJN
1832
JONKHEER LEWE VAN ADUARD, SCHOUTBIJNACHT,
A.APON, B.ARIES, J.J.BALTASSAR, J.F.BOELHOU-
WER, H.BUSTER, A.DREHER, C.M.N.HOPPENRATH,
L.MULDER EN C.H.VREDENBREGHT.

(medaille)
LEEUW VAN NEDERLAND

Duivelsbruglaan 11 b2 (734x1024)

Omschrijving: grafsteen van Hendrik Gerard Seelig
Hoogte: ca.
Inscriptie: zie hieronder
Jaar: 1864
Materiaal: steen
Locatie: Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Grafstenen zijn in principe niet opgenomen op deze website. Uitzondering hierop vormt het graf van Hendrik Gerard Seelig, die veel voor het leger betekend heeft.
Bij de Opstand van België en ook in de daarop volgende twee jaren, voerde hij het bevel over de artillerie in de Citadel van Antwerpen. Hij verkreeg in november 1830 de Militaire Willems-Orde vierde klasse en na het Beleg van Antwerpen de derde klasse. Na zijn terugkeer uit Franse krijgsgevangenschap (7 juni 1833) werd Seelig – die in februari van dat jaar als beloning voor zijn gedrag in de Citadel van Antwerpen boven de formatie was – benoemd tot luitenant-kolonel en in commissie naar Engeland gezonden voor de aankoop van geschut en om de Engelse artillerie te bezichtigen. Bij Koninklijk Besluit van 10 juni 1836 werd hij tot eerste en Delprat tot tweede commandant van de weer geopende Koninklijke Militaire Academie benoemd. Hun verdiensten in deze functies lagen in het regelen van het onderwijs, in de goede keuze van militaire en burgerlijke leraren en in het doen vervaardigen van een uitstekend stel leercursussen. In 1842 werd Seelig voor al zijn inspanningen beloond door zijn benoeming tot commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij werd in 1840 tot kolonel, in 1845 tot generaal-majoor bevorderd en benoemd tot ridder met de ster in de Orde van de Eikenkroon. Op 8 september 1852 werd hem pensioen verleend en op 2 oktober nam Seelig afscheid van de Koninklijke Militaire Academie. In 1838 had Seelig van de Keizer van Rusland de Orde van Sint-Vladimir vierde klasse ontvangen, terwijl de koning hem als adjudant in buitengewone dienst benoemde. Hij was bezitter van de Sint-Helenamedaille.
Nadat het oude Citadel van Antwerpen naar Breda verplaatst werd, werd in 1907 ook het graf van generaal Chassé met veel militair vertoon overgebracht van België naar de huidige plaats naast de kerk.
Op de zerk is te lezen. Voorzijde:
DEN LUITENANT GENERAAL
HENDRIK GERARD SEELIG
TOEGEWIJD
DOOR ZIJN VEREERDERS
Rechterzijde:
GEBOREN
8 SEPTEMBER 1785
Linkerzijde:
OVERLEDEN
2 OTOBER 1864
Achterzijde:
HULDE
AAN
KRIJGSMANSDEUGD
EN WETENSCHAP
Een gedenksteen van Seelig bevindt zich in de Mauritsstraat.

duivelsbruglaan-11-d1-730x1024

Naam: Gedragen Bron
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 1,2 – 1,3 m
Jaar: juni 2016
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond in het grasveld aan de voorzijde van de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
Vanuit de visie van de kunstenaar ontstaat de vorm van het kunstwerk dat zich in het werkproces uit kristalliseert. Al werkend probeert hij een sfeer van sereniteit, balans, rust en contemplatie te bereiken die bij het beeld past. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via zijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen. Zijn beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid, troost, ontwikkeling, oorsprong en overdenking.

Naam: Inwijding
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 1,2 – 1,3 m
Jaar: juni 2018
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond in het grasveld aan de voorzijde van de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
Vanuit de visie van de kunstenaar ontstaat de vorm van het kunstwerk dat zich in het werkproces uit kristalliseert. Al werkend probeert hij een sfeer van sereniteit, balans, rust en contemplatie te bereiken die bij het beeld past. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via zijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen. Zijn beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid, troost, ontwikkeling, oorsprong en overdenking.

duivelsbruglaan-11-e2-1024x787

Naam: Vogelwezen
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. x cm
Jaar: juni 2016
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond in het grasveld aan de voorzijde van de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
Vanuit de visie van de kunstenaar ontstaat de vorm van het kunstwerk dat zich in het werkproces uit kristalliseert. Al werkend probeert hij een sfeer van sereniteit, balans, rust en contemplatie te bereiken die bij het beeld past. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via zijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen. Zijn beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid, troost, ontwikkeling, oorsprong en overdenking.

Naam: Metamorfose
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 60 cm
Jaar: juli 2017
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond op het kerkhof achter de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
De tijdloze uitstraling van het werk van de kunstenaar verwijst naar tekens, symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn.

Naam: Vleugelteken III
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 60 cm
Jaar: juli 2018
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond op het kerkhof achter de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
De tijdloze uitstraling van het werk van de kunstenaar verwijst naar tekens, symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn.

Naam: Introspectie
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 45 cm
Jaar: juli 2017
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld staat in de nissen van de muur op het kerkhof achter de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
De tijdloze uitstraling van het werk van de kunstenaar verwijst naar tekens, symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn.

Naam: Gedragen Bron
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 45 cm
Jaar: juli 2017
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond in de nissen van de muur op het kerkhof achter de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
De tijdloze uitstraling van het werk van de kunstenaar verwijst naar tekens, symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn.

Naam: Vleugeldrager
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 45 cm
Jaar: juli 2018
Materiaal: arduin
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond in de nissen van de muur op het kerkhof achter de kerk. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
De tijdloze uitstraling van het werk van de kunstenaar verwijst naar tekens, symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn.

Duivelsbruglaan 11 wp

Omschrijving: reliëfsteen van twee trekkers
Kunstenaar: Leen Douwes – RKD
Hoogte: 70 cm
Breedte: 50 cm
Inscriptie: ‘TREKKERS”
Jaar: 20-10-1934
Materiaal: kalksteen
Locatie: Laurentiuskerk Protestantekerk, Duivelsbruglaan 11a

Het verhaal:
Villa Mariëndal werd in 1843 gebouwd recht tegenover de rechteroever van de Mark. Na veel eigendomswisselingen werd het huis in gebruik genomen op 20 oktober 1934 als vergaderplaats voor zes protestantse verenigingen. In de maanden juni t/m september werd het gehele complex verhuurd aan de Bredase Stichting Jeugdherberg, die in 1934 reeds 3.400 overnachtingen boekte. Tijdens de oorlogsjaren werd Huize Mariëndal gebruikt voor legering van militairen. Na de bevrijding was de villa uitgewoond en de inventaris verdwenen. Toch kreeg de woning zijn vooroorlogse bestemming terug. In de vijftiger jaren kwam de villa echter leeg te staan, doordat de jeugdherberg naar Chaam verhuisde. Het verval nam ernstige vormen aan, waarna in mei 1957 afbraak volgde.
In de jaren zestig werd een nieuw verenigingsgebouw gebouwd, dat opnieuw Mariëndal werd genoemd. Van het oude Mariëndal rest alleen nog een reliëfsteen, die op 20 oktober 1934 onthuld werd door ds. B. ter Haar Romeny. Deze steen, nu ingemetseld in een tuinmuur van het kerkhof bij het Romenyhuis, stelt twee trekkers voor en verwijst naar jongeren die de jeugdherberg bezochten. Op de afbeelding zien we onder andere 5 ganzen, een jongen en een meisje. Rechts onder staat het woord “TREKKERS”, maar het is heel slecht leesbaar.

Duivelsbruglaan 11a b3 (678x1024)

Naam: bewogen – onbewogen
Omschrijving: ontmoeting
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 60 cm
Materiaal: arduin
Locatie: Romenyplein, Duivelsbruglaan 11a

Het verhaal:
Dit beeld staat op het pleintje achter Duivelsbruglaan 11a. Op het tekstplaatje is weergegeven, dat het beeld geschonken is door de familie Moerman.
Bewogen-Onbewogen heeft een filosofische betekenis in onze tijdgeest waarin we denken steeds mobieler te worden, maar in onze geest worden we steeds immobieler. Bewogen-Onbewogen drukt uit; in verstilling elkaar ontmoeten en werkelijk in gesprek komen.
De geometrische vormen worden getransformeerd tot meer natuurlijke, organische vormen en het is een zoeken en verbeelden van een werkelijkheid die achter de uiterlijke vorm schuil gaat.
De symmetrie van het beeld is een noodzaak om een diepere betekenis op te roepen bij de toeschouwer.
Met dank aan de kunstenaar voor de toelichting.

Naam: Poort
Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte RKD
Hoogte: ca. 50 cm
Jaar: juli 2017
Materiaal: arduin
Locatie: Romenyplein, Duivelsbruglaan 11a

Het verhaal:
Dit beeld stond op het Romenyplein. Het was tijdelijk opgesteld samen met andere beelden in en rondom de kerk.
De tijdloze uitstraling van het werk van de kunstenaar verwijst naar tekens, symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn.

Ginnekenmarkt 13 (813x1024)

Omschrijving: beeld van Maria met kind
Hoogte: 35 cm
Montage hoogte:
Materiaal: terracotta
Locatie: Boerke Verschuren, Ginnekenmarkt 13

Het verhaal:
Dit beeldje bevindt zich aan de zijkant van het café (tegenover de kerk) onder de nok van het dak.

Omschrijving: 4 panelen van glas en RVS
Hoogte: ca. x cm
Materiaal: glas en RVS
Locatie: Ginnekenweg 76

Het verhaal:
Deze panelen bevinden zich op de rotonde ter plaatse van de Ginnekenweg en de Zandberglaan. Drie panelen zitten op de rand van de rotonde en de vierde staat op een paal in het perkje. Alle panelen hebben verschillende kleurschakeringen. Verder geen details bekend bij de redactie.

Ginnekenweg 130 (821x1024)

Omschrijving: beeld van alien
Hoogte: ca. x cm
Materiaal: kunststof
Locatie: Ginnekenweg 130

Het verhaal:
Niet echt kunst, maar wel een ludiek beeld. De grote vraag is natuurlijk, waarom plaatst iemand een beeld van een alien op zijn voorgevel? En dat nog wel op historisch pand. Een op zijn minst letterlijk en figuurlijk niet alledaagse verschijning.

 

Ginnekenweg 165 1024

Naam: varkentje
Omschrijving: beeld van varkentje
Kunstenaar: Henk Groenhuis – RKD
Hoogte: ca. 45 cm
Hoogte incl. sokkel: 1,6 meter
Inscriptie: “t Ginneken vergitte nie”
Jaar: 1978
Materiaal: brons
Locatie: Ginnekenweg 165

Het verhaal:
Te lezen in het weekblad van februari 2014:
“Marieke rekent erop. Marieke vraagt zich de laatste tijd af, wat dat toch is in haar Ginneken met al die cijfers? Ze snapt er eigenlijk niet zo veel van. Nou hoor ik u denken, ‘zo slim hoeft een varken ook niet te zijn’, maar dan vergis je je ons Marieke. Het is juist uitgerekend Marieke die haar rekenkundige diploma op de ‘Big Pig University’ heeft behaald. (Jawel, weer zo’n verrassende onthulling van haar). Zij is tevens de enige die ooit zover heeft doorgemodderd in varkensland. Dat diploma is wel een ‘Bul’ van een groot papier, maar toch het heeft wel degelijk waarde. Met deze bijzonderheid heeft ze ook menigeen geïnspireerd tot het schrijven van liederen en zelfs tot het maken van een welverdiende beeltenis van haar in het Ginneken. Ze is dan ook met recht trots op haar locatie, die neerkijkt op dat ‘grote Kielegat’. Het blijft tenslotte ook maar een echt ‘gat’! En daarom staat ze met veel plezier en genoegen in de ‘Heerlijkheid Ginneken’. Marieke rekent op de Ginnekense bevolking, jong en oud, om met al die cijfers eens even goed te ontcijferen en in de goede volgorde te zetten”.
Bij de aftrap van het carnaval zal Marieke door Meneer de Baron gewassen worden.
Het beeld symboliseert de grenspaal tussen het Ginneken en Breda. Het varken zet zich schrap omdat het ’t Ginneken niet uit wil.
Henk Groenhuis heeft de Academie voor Beeldende Kunsten St Joost in Breda gevolgd en is sinds 1954 werkzaam geweest in Breda. De kunstenaar maakte diverse beelden voor Breda, zie ook: Bokje, Kolgans, Paard

Ginnekenweg 333 a (712x1024)

Omschrijving: Heilig Hartbeeld
Kunstenaar: August Falise – RKD
Hoogte:
Kosten: 4500 gulden
Inscriptie: AUG FALISE 1926
Jaar: 25-7-1926
Materiaal: brons
Materiaal sokkel: marmer, hoogte x cm
Locatie: Sint-Laurentiuskerk , Ginnekenweg 333

Het verhaal:
Dit beeld staat op het voorterrein van de kerk. Het beeld staat op een halfronde bol (wereldbol) en een achthoekige sokkel dat het ontwerp was van Franciscus Bilsen, architect uit het Ginneken. Op de sokkel zijn op iedere zijde (4 stuks) plaquettes (wapenschilden) aangebracht.
Schild 1 toont een gouden kroon met vleugels met de tekst: WAARHEID LIEFDE VREDE.
Schild 2 is een tekstbord met de tekst: OPGERICHT DOOR DEN EERW. HEER PASTOOR A.H.v.DIJK OVERL. 11 APRIL 1926 ONTHULD DOOR DEN ZEER EERW. HEER PASTOOR G.J.K.v.WEES GINNEKEN 26 JULI 1926
Schild 3 is het wapenschild van de (voormalige) gemeente Ginneken.
Schild 4 is het symbool van Pax Christi.
Voor de definitieve keuze van het beeld liet men drie ontwerpen maken. De duurste kwam als beste uit de bus.
In de zeventiende eeuw had Margaretha Maria van Alacoque een aantal verschijningen, waarbij Jezus haar zijn Heilig Hart toont en haar een aantal beloftes deed voor degenen die het Heilig Hart in ere houden. Aan het eind van de negentiende eeuw bloeide de devotie voor Jezus Heilig Hart op. Het Hart van Jezus wordt in de kunst gewoonlijk afgebeeld als een geopende borstkas met daarin een bloedrood hart met een vlam. Het hart staat voor de persoon van Christus’ Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert.
Heilig Hart beelden komen frequent voor in de katholieke streken. Andere heilighart beelden zijn te bewonderen in: Bavel, BelcrumPrinsenbeek (2x), Schorsmolenstraat (2x) en Teteringen (2x).

Ginnekenweg 333 d (1024x869)

Omschrijving: tegelmozaïek
Hoogte:
Montagehoogte:
Jaar: 1926?
Materiaal: steen
Locatie: Sint-Laurentiuskerk , Ginnekenweg 333

Het verhaal:
De façade van de Sint-Laurentiuskerk is rijk versierd. Van boven naar beneden ziet u vervolgens; dit tegelmozaïek, de 3 beelden van Sint-Laurentius, Romanus en Hippolytus (zie hieronder) en een bijbels tafereel boven de toegangsdeur (zie hieronder).
Wie goed kijkt ziet een schaap dat een vaandel vast houdt. Uit het (offer) schaap stroomt bloed dat in een kelk loopt.

Ginnekenweg 333 b (1024x929)

Omschrijving: beelden van Sint-Laurentius, Romanus en Hippolytus
Hoogte:
Montagehoogte:
Jaar: 1926?
Materiaal: steen
Locatie: Sint-Laurentiuskerk , Ginnekenweg 333

Het verhaal:
De façade is bovenaan versierd met beelden van Sint-Laurentius, Romanus en Hippolytus.
De heilige martelaar Laurentius van Rome leefde in de derde eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend. Hij is ongeveer in het jaar 225 geboren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het ambt van diaken uit tot 10 augustus 258. Sint-Laurentius is patroon van de stad en het bisdom Rotterdam (waarvan de Laurentius- en Elisabethkathedraal de hoofdkerk is) en er zijn in meerdere landen kerken aan hem gewijd. Als diaken belast met de zorg voor de (heilige) boeken wordt Laurentius vereerd als patroon van de bibliothecarissen. Hij is ook de beschermheilige van koks, pastei- en banketbakkers, kolenbranders en brandweerlieden. De naamdag van Sint-Laurentius wordt gevierd op 10 augustus.

Ginnekenweg 333 c (1024x705)

Omschrijving: afbeelding van bijbels tafereel
Hoogte:
Montagehoogte:
Jaar: 1926?
Materiaal: steen
Locatie: Sint-Laurentiuskerk , Ginnekenweg 333

Het verhaal:
Boven de ingang van de kerk is dit bijbels tafereel te zien. Op de afbeelding zien we Jezus Christus die een boek vasthoudt. Op het boek staat de tekst “Ego sum via veritas et vita”. Dit betekent “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Deze zin wordt in Johannes 14 vers 6, van de Bijbel genoemd. Linksboven staat een engel, linksonder een leeuw met vleugels, rechtsboven een arend en rechtsonder een stier met vleugels. Alle vier figuren houden een gesloten boek vast. De 4 figuren staan voor resp.: Mattheüs, Marcus, Johannes en Lucas, de 4 evangelisten. Een evangelist is letterlijk de brenger van een evangelie (“goede boodschap”). In de beeldende kunst worden deze 4 evangelisten sinds de vierde eeuw niet alleen afgebeeld in de vorm van menselijke gedaanten, maar ook als symboolgestalten. Deze laatste werden geïnspireerd door de visioenen in de Bijbelboeken Ezechiël 1 en Openbaring 4. Hierin wordt de apostel Johannes weergegeven als adelaar, Lucas als stier (of als os of als kalf), Marcus als leeuw en Mattheüs als engel (of als mens). Deze weergave, ook wel tetramorf genoemd (uit het Grieks: vier vormen), is waarschijnlijk van Syrische oorsprong.
Onder de afbeelding staat de tekst “DOMVS-DEI-PORTA-COELI”. Dit betekent: “Dit is het huis van God en de poort naar de hemel”.

Ginnekenweg 335 a wp

Naam: Sint Franciscus van Assisi
Omschrijving: beeld van Sint Franciscus van Assisi
Kunstenaar: Pierre Peeters (B)- RKD
Hoogte: 1,7 meter
Kosten: 150 gulden
Jaar: 1896
Materiaal: steen
Onderschrift: “ST. FRANCISCUS”
Status: Rijksmonument 519129
Locatie: Ginnekenweg 335

Het verhaal:
St. Franciscus van Assisi (1181-1226) stichtte in de dertiende eeuw de wereldlijke derde orde van Boetvaardigheid. Er zijn in Nederland meer dan 25 religieuze congregaties Franciscanessen. In Breda en omgeving hebben zusters van Etten tot in de tweede helft van de twintigste eeuw grote invloed op het onderwijs uitgeoefend.
In 1871 vestigden de zusters Penitenten Recollectinen (de zusters van Etten, Franciscanessen) zich aan de Ginnekenweg. Het kerkbestuur had daar een klooster laten bouwen dat de naam Piusgesticht kreeg, een eerbewijs aan Paus Pius IX die in dat jaar herdacht werd omdat hij 25 jaar in Rome gezeteld was. De zusters waren speciaal voor het katholieke onderwijs naar het Ginneken gehaald. De zaken gingen voorspoedig en er moesten in het jaar 1883 lokalen bijgebouwd worden en bij het 25-jarig bestaan in 1896, liet het kerkbestuur een stenen beeld maken door Pierre Peeters. De door de Antwerpse beeldhouwer geleverde Franciscus, kostte 150 gulden geschilderd en al, werd in de nis boven de voordeur geplaatst.
Franciscus is afgebeeld in kledij van de door hem gestichte orde. De tonsuur of kruisschering is kenmerkend voor een kloosterling, hij is daarmee clericus, iemand die een geestelijk erfdeel heeft ontvangen en opgenomen is in de geestelijke stand. Op zijn handen en voeten zijn de stigmata weergegeven, bloedige wonden (letterlijk brandmerk) die overeenkomen met de wonden van Christus aan het kruis. Hij heeft twee typische Franciscus attributen in zijn handen: een crucifix, voorwerp van devotie en een doodshoofd, een schedel als teken van zijn vroomheid.
Het hoofdgebouw van het Piusgesticht heeft een mengeling van Neo-Barokke en Neo-Classicistische stijlvormen. Links en rechts boven het beeld zijn nog 2 kraagstenen aangebracht met afbeeldingen van kinderhoofdjes.

Keermanslaan b (1024x678)

Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Kees Keijzer – RKD
Hoogte: 1,4 meter
Materiaal: staal
Locatie: Dependance KBS Laurentius school, Keermanslaan

Het verhaal:
Dit beeld is maar zelden en moeilijk zichtbaar vanwege de hoge en dichte begroeiing die voor het gebouw staat. De donkere kleur en groene uitslag gaat het bovendien geheel op in zijn omgeving.
Kees Keijzer verzorgde ook de beelden van De Meeuw en de 4 Heemskinderen. Dit laatste beeld vertoont overeenkomsten met dit beeld. In het werk van de Kees Keijzer zien we veel beelden opgebouwd uit delen metaal die aan elkaar zijn gelast.
Andere beelden van de kunstenaar in Breda zijn: BrugMeeuw en Vier Heemskinderen.

Koningin Emmalaan 31 wp

Naam: Moby Dick
Omschrijving: beeld van liggend zeehondje
Kunstenaar: Piet van den Broek – RKD
Hoogte: 70 cm
Breedte: 130 cm
Jaar: 26-11-1984
Materiaal: kunststofbeton
Locatie: t.o. Koningin Emmalaan 31

Het verhaal:
Op zondag 20 september 1981 dook er in de Mark in het Bredase stadsdeel Ginneken een zeehondje op. Volgens deskundigen was het uniek dat een zeehond zo ver landinwaarts zwemt. Het zeehondje is via de Volkeraksluizen naar de sluizen van Dintelsas gezwommen en de Mark stroomopwaarts gevolgd. Ze kreeg de naam Moby Dick. Moby Dick vond in het Ginneken een stekkie op een bootje dat langs de kant lag. Vanuit daar ging zij regelmatig op jacht om in haar dagelijks onderhoud te voorzien. Breda reageerde vertederd op haar verschijning. Volgens Lenie ’t Hart van zeehondencrèche in Pieterburen had het dier rust nodig en dat kon niet gegeven worden in het hartje van Breda. Dus werd Moby onder grote belangstelling uiteindelijk gevangen. Zij kwam nog diezelfde dag aan in zeehondencrèche Pieterburen en werd de volgende dag weer teruggezet in de natuur. Dat was meteen ook het laatste moment dat iemand haar gezien heeft.
De Ginnekense slager Piet van de Broek werd door de Studiegroep Ginneken benaderd voor een blijvend aandenken. Gedurende een half oriënteerde hij zich op de anatomie van de zeehond en op de samenstelling van een geschikt betonmengsel. De slager nam vervolgens het ontwerp voor zijn rekening. De fundering en de sokkel van koperslakkeien zijn ontworpen door de Ginnekense architect Wilfried Bunnik. Op 26 oktober 1984 werd Moby Dick met veel feestvertoon onthuld door Lenie ’t Hart ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de gemeenschap Ginneken. Het is een geschenk van de Studiegroep Ginneken aan de gemeenschap en zoals de maker zei, opgedragen aan de harde werkers in het Ginneken wier namen nooit genoemd worden.
Het zeehondje is te zien in deze video.

Laurenspark 2-8 a (793x1024)

Naam: De Schenkers
Omschrijving: 2 beelden
Kunstenaar: Marc Koreman – RKD
Hoogte:
Jaar: 12-12-1998
Materiaal: brons
Opschrift sokkel: zie hieronder
Opschrift informatiebord: zie hieronder
Locatie: t.o. Laurenspark 2-8

Het verhaal:
De beelden zijn opgericht ter nagedachtenis van J.F. Maassen en het echtpaar Jhr. Mr. Jan de Grez-Mahie. Onthuld op 12-12-1998 door de commissaris van de koningin Frank Houben en de burgemeester van Breda Chris Rutten.
Opschrift linker sokkel:
WAAR MENSELIJKHEID EN LIEFDE IS DAAR IS GOD
HUISVESTING EN VERPLEGING VAN ZIEKEN ONGELUKKIGEN EN OUDEN VAN DAGEN
TER NAGEDACHTENIS VAN JHR MR JAN DE GREZ
Opschrift rechter sokkel:
JF MAASSEN EN JACQUELINE DE GREZ-MAHIE
STICHTING MCMX GRONDLEGGER VAN HET LAURENS
OPENING MCMIII
HERBESTEMMING MCMXC
UBI CARITAS ET AMOR DEUS IBI EST (Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God)
Opschrift informatiebord:
De Schenksters
U staat hier bij het beeld ‘de Schenksters’ voor het voormalige Laurensziekenhuis op het oorspronkelijke landgoed Valkrust. Deze statige buitenplaats was eigendom van de adellijke familie de Grez-Mahie. Jacqueline de Grez, begaan met de kwetsbare medemens, schonk het landgoed voor de bouw van een ziekenhuis en kapel. Dankzij het idealisme, de inspanning en gulheid van haar en J.F. Maassen, bierbrouwer en wethouder in het Ginneken in het Ginneken, werd op 8 oktober 1913 het Laurensziekenhuis in gebruik genomen. 
Het monument met de twee bronzen beelden, is een dankbetuiging aan beiden. Het is eind vorige eeuw gemaakt door Marc Koreman. De twee figuren, fragiel en gracieus op hun robuust granieten sokkels, zijn nagenoeg identiek en als het ware gespiegeld in het gebaar dat ze maken. Zij verbeelden op mythische wijze dienstbaarheid aan de medemens, wat het doel is van de stichting de Grez-Mahie.
In 1995 zijn Laurensziekenhuis en kapel verbouwd tot appartementen. Samen met de achterliggende nieuwbouwwijk vormen ze ‘het Laurenspark’.
Stichting de Grez-Mahie, 8 oktober 2013

laurenspark-2-8-b2-1024x678
Omschrijving: tegelmozaïek
Hoogte:
Jaar: 8 oktober 1913
Materiaal: keramiek
Locatie: Laurenspark

Het verhaal:
Dit mozaïek is te vinden in het midden van het gebouw boven de hoofdingang.
Het voormalige Laurensziekenhuis werd op 8 oktober 1913 in gebruik genomen. In 1995 zijn het Laurensziekenhuis en kapel verbouwd tot appartementen. Samen met de achterliggende nieuwbouwwijk vormen ze ‘het Laurenspark’.

Raadhuisstraat 11 a wp

Omschrijving: knoop in staal
Hoogte:
Breedte:
Inscriptie: zie hieronder
Materiaal: staal op stenen sokkel
Locatie: Raadhuisstraat 11

Het verhaal:
In het midden van de knoop is een tegel aangebracht met de tekst: “GINNEKEN KNOOPPUNT VAN BREDA BOEREN SOCIETEIT 1988”.

Sibeliuslaan 13 a (1024x529)

Omschrijving: abstract beeld
Kunstenaar: Nico Rolsma – RKD
Afmeting (hxbxd): 180x700x125 cm
Eigendom: NHTV
Kosten: 120.000 gulden
Jaar: 1978
Materiaal: RVS
Locatie: NHTV (achterzijde), Sibeliuslaan 13

Het verhaal:
Het 15-jarig bestaan van het NWITR (Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie) werd in 1981 op zeer speciale wijze luister bij gezet. De onthulling van de Wokkel – zoals het ook wel wordt genoemd – geschiedde door Phileas Fogg, die daarvoor met een touw in zijn hand en de schrik in zijn benen in de mand van langskomende heteluchtballon kroop. Met het touw trok hij het doek omhoog, waardoor de wokkel letterlijk onthuld werd. Het roestvrije stalen kunstwerk is gebaseerd op het lettervignet van het NWITR, het huidige NHTV. Het ministerie van CRM maakte de plastiek financieel mogelijk via de BKR-regeling, door een bijdrage van 120.000 gulden.
Nico Rolsma volgde na de UTS en de HTS een opleiding aan de Academie St. Joost in Breda. Hij heeft zich gespecialiseerd in het werken met metaal, vooral in staal.

Valkeniersplein a wp

Naam: Balspelers
Omschrijving: Beeld van drie balspelers, gesigneerd “de Monchy ’69”, zonder opschriften.
Kunstenaar: Pieter de MonchyRKD
Kosten: 42.500 gulden
Hoogte: 2,5 meter
Jaar: 20 maart 1970
Materiaal: brons
Gesigneerd: “de Monchy ’69”
Locatie: Valkeniersplein

Het verhaal:
Kunstenaar Pieter de Monchy kreeg grote bekendheid door zijn portretten en koppen in brons. Op het Valkeniersplein wordt een andere specialiteit van hem zichtbaar. Hij liet zich bij het maken van beelden vaak inspireren door sporten. Hij maakte zo een keeper, een schaatsenrijder, een gewichtheffer, een bowler, een golfer, een ijshockeyer en judoka’s.

wilhelminastraat-52-a28-1024x678

Naam: Koninginnen
Omschrijving: figuratief beeld van 2 leeuwinnen
Kunstenaar: Tom Claassen – RKD
Kosten: 75.000 euro
Hoogte: ca. 1 meter
Jaar: 9 oktober 2016
Materiaal: kunststof
Locatie: t.o. Wilhelminastraat 52

Het verhaal:
Het duurde twee jaar voordat het kunstwerk op de kleine rotonde ter plaatse van de Wilhelminastraat, Ginnekenweg en Baronielaan werd geplaatst. Op 9 oktober werd onder belangstelling van enkele honderden toeschouwers het kunstwerk onthuld. De presentatie van de feestelijke onthulling werd verzorgd door Nick Nielsen die bekend is van de Telekids Wonder School. Met een hoogwerker van de brandweer werd in het bakkie door de Bredase wethouder Boaz Adank en Coen Bastiaansen (voorzitter van de winkeliersvereniging Wilhelminastraat) het zeil verwijderd dat al een paar weken om de twee beelden was omwikkeld.
De beelden werden gedoopt met champagne. In plaats van de champagne te spuiten werd het wat onwennig over de beelden gegoten.
Er is hard gewerkt aan de financiering van het kunstwerk. Het geld is tot stand gekomen dankzij crowdfunding. Er is 75.000 euro verzameld door de initiatiefnemers bij onder meer het Mondriaan fonds, de gemeente Breda en ondernemers uit Oranje Zuid. De winkeliers van Oranje Zuid hebben samen met de gemeente Breda kunstenaar Tom Claassen uitgekozen om een ontwerp te maken vanwege zijn persoonlijke band met de stad Breda. Claassen staat bekend om zijn figuratieve beelden.
Het kunstwerk bestaat uit een 8,5 meter hoge antieke stalen mast met twee stalen armen waaraan twee goudkleurige leeuwinnen hangen. De dieren symboliseren de koninginnen Beatrix en Maxima. De beelden moeten de grandeur van de Wilhelminastraat terugbrengen.
Tijdens het WK-dames voetbal in juni-juli 2019 werden de ‘Leeuwinnen’ voorzien van slingers en ballonnen (omdat de dames ook Leeuwinnen genoemd worden).
Tom Claassen is een kunstenaar uit Breda, die Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost heeft gevolgd. Een tweede kunstwerk van deze kunstenaar bevindt zich op het Thorbeckeplein. Het gaat om het beeld “De Eland” dat al in september 1999 is geplaatst.

Advertenties

6 reacties op Ginneken

  1. Pingback: Heilig Hartbeeld Arnold Janssenlaan Teteringen | Kunst en beelden in Breda c.a.

  2. Pingback: Kolgans Laagbos Haagse Beemden | Kunst en beelden in Breda c.a.

  3. Pingback: Meeuw Baliëndijk 78 | Kunst en beelden in Breda c.a.

  4. Pingback: Bokje ’t Sas, Torenpassage  | Kunst en beelden in Breda c.a.

  5. Pingback: Laurentius Protestantekerk, Duivelsbruglaan | Kunst en beelden in Breda c.a.

  6. Pingback: Vier Heemskinderen Rombout Keldermansstraat | Kunst en beelden in Breda c.a.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.