Synaps Hogeschoollaan1

De Avans Hogeschool heeft een verzameling van opleidingen en heeft kennisoverdracht als doel. In samenwerking met Jan Melis ontwierp Herman Lamers een links en rechtsdraaiend element die je op verschillende manieren kan schakelen waardoor er een grillige bank ontstaat. Midden op het schoolplein staat een enorme kern. Het beeld (bank) is een vertaling van de synaps in de hersenen: de verbinding tussen zenuwen en kernen, de plek waar de kennisoverdracht plaatsvindt. Door hetzelfde element op verschillende wijze aan elkaar te koppelen ontstaat een mooie organische vorm als tegenhanger van de harde architectuur.
Ook de basisschool Burgst aan de Moeraszegge 73 heeft een bank als kunstvoorwerp.

Naam: Synaps
Omschrijving: zitbank
Kunstenaar: Herman Lamers – RKD
Jaar: 2008
Materiaal: beton
Locatie: binnenplaats Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Drie-eenheid Begraafplaats Zuylen Tuinzigtlaan

Zuilen h wp

De twee wachters omvatten de levensbron. Het water in de levensbron symboliseert de eeuwige kringloop in leven en dood. Het vult of verdampt en slaat neer. Het is microkosmos en macrokosmos ineen zoals het leven zelf ook is.
De wachters zijn de beschermers van het leven. Ze beschermen ons in de kwetsbaarheid van ons menselijk bestaan. De wachters staan symbool voor de mens als levensmedium en als deelnemer, observator en archivaris van het leven.

Naam: Drie – Eenheid
Omschrijving: zuil
Kunstenaar: Ludovicus van Eijnatte – RKD
Jaar: 2002
Materiaal: arduin
Locatie: Begraafplaats Zuylen Tuinzigtlaan 11

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vogels Weerijssingel 1

weerijssingel-1-738x1024

Dit sculptuur bevindt zich aan de voorgevel van de basisschool. Het woord “opklimmen” is terug te vinden in de 4 verticale vogels, hetgeen symbool staat voor kinderen die opgroeien.
Een vergelijkbaar gevelsculptuur zien we ook bij de Kellebeek College NOVA, Zomergemstraat 4.

Omschrijving: gevel sculptuur van 4 vogels
Hoogte: ca. 3 meter
Materiaal: steen
Locatie: basisschool De Weerijs, Weerijssingel 1 (Haagpoort)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Paard Liesboslaan 6

liesboslaan-6-a1-1024x678

Het kunstwerk is samengesteld uit metaalafval. In 1971 diende het kunstwerk als relatiegeschenk bij de opening van de nieuwbouw van het verpleeghuis. In de jaren daarna werd het vanwege roest in de olie gezet, een keertje gemenied en zwart geschilderd, omvergeblazen door een stormwind, weer overeind gezet en later ook nog eens verplaatst en van een nieuw voetstuk voorzien. Van tijd tot tijd zijn losse onderdelen al dan niet provisorisch vastgezet.
De Bredase kunstenaar liet zich bij het maken inspireren door echte Bredase politiepaarden. In de jaren tachtig nam hij wat afstand van deze creatie uit het begin van zijn periode.
Bij werknemers, bezoekers en bewoners van het verpleeghuis riep het beeld vooral in de eerste jaren uiteenlopende reacties op. Het hangende hoofd werd door sommigen sterk geassocieerd met een negatief beeld van de ouder wordende mens. Anderen zagen er een verwijzing in naar het verleden, naar de tijd dat de paardentram naar Etten-Leur door de Liesboslaan reed. Inmiddels is het paard door iedereen geaccepteerd en een in het oog springend beeldmerk geworden.
Andere beelden van de Bredase kunstenaar zijn: De Opgetogen VrouwStoel met gevouwen leuningmuur

Omschrijving: figuratief beeld van paard
Kunstenaar: Dick Fluitsma – RKD
Hoogte: 1,7 meter, levensgroot
Jaar: 1971
Materiaal: metaal
Locatie: Thebe, Lucia verpleeghuis, Liesboslaan 6

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hostiewonder St. Antoniuskathedraal St. Janstraat

Legende met de ezel. Antonius leefde in de tijd (12e eeuw) dat de ketterij der Albigenzen zich wijd had verspreid. De Albigenzen loochenden de godheid van Christus, en geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie. Antonius trad in zijn preken herhaaldelijk tegen hen op: “Op het altaar gebeurt de wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het lichaam dat door de maagd ter wereld werd gebracht, dat aan het kruis hing, dat in het graf lag, dat op de derde dag verrees, dat naar de rechterhand van de Vader opsteeg: dat lichaam wordt dagelijks door de priester geconsacreerd en aan de gelovigen uitgereikt.” Een leider der Albigenzen bleef echter ontkennen. Daarop koos Antonius een wel heel opmerkelijke manier om de man te overtuigen. Hij wilde wedden, dat de ezel van de Albigens wel eerbied aan de hostie zou betuigen waar zijn meester dat niet deed! Om te beginnen kreeg het dier drie dagen geen eten meer. Daarop werd de voerbak tot de rand gevuld. Nu hield Antonius het dier de heilige hostie voor. Het liet zijn voerbak voor wat die was en ging onmiddellijk door de knieën om zijn eerbied te betuigen. Waarop de ketter zich inderdaad bekeerde.

Deze schepping vertelt een beeldverhaal in hout over het leven, de wonderen en dood van de heilige Antonius van Padua. De beeldengroep aan de voet verhaalt van het hostiewonder in Rimini. 

Omschrijving: beeld van Hostiewonder van Antonius
Kunstenaar: Hendrik Peeters-Dievoort – RKD
Hoogte: ca. 2 meter
Jaar: 1868
Materiaal: hout
Locatie: preekstoel, St. Antoniuskathedraal, St. Janstraat

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Prins Bernard Luchtmachtplein 1

Luchtmachtplein 1 a wp

Dit beeld van Prins Bernhard staat op het militair terrein van de Koninklijke Luchtmacht. Het 70 meter hoge gebouw is betrokken door de Koninklijke Luchtmacht. Het gebouw nu ook wel “Luchtmachttoren” genoemd.

Omschrijving: beeld van Prins Bernhard
Kunstenaar: (echtpaar) Jean Bremers – RKD en Marianne Bremers – RKD
Hoogte: ca. 2,5 meter
Materiaal: brons
Locatie: Luchtmachtplein 1, luchtmacht toren N51 36.440 E4 43.356

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kroon Haagdijk 168a

Haagdijk 168a wp

Het adres op de Haagdijk 168a stond eerder bekend als De Olimaet en De Prince Croon. De Croon heeft tenslotte gewonnen, want die is verheven boven zijn maat.
Het uithangboord is zodanig opgehangen dat de Kroon met alle winden kan meewaaien.

Naam: Kroon
Omschrijving: uithangbord van kroon
Kunstenaar: Klaartje Scheer en Eloi Koreman
Hoogte: 90 cm
Materiaal: koper en verzinkt staal voor de steun
Locatie: Haagdijk 168a N51 35.225 E4 46.079

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nachtbruid Markendaalseweg

Markendaalseweg 64 a wp

De Bredase beeldhouwer Marius van Beek (1921) richtte nog bij leven een stichting op om zijn nalatenschap bestaande uit atelier, beelden, tekeningen, films, foto’s, archiefstukken en bibliotheek te waarborgen. Sinds zijn dood in september 2003 is het stichtingsbestuur Marius van Beek BV actief bezig deze nalatenschap te conserveren en door te geven.
Naar aanleiding van een tentoonstelling van het werk van Marius van Beek in 2007 in galerie Ecker aan de Markendaalseweg heeft bestuurslid Maarten Koreman het initiatief genomen om diverse ontwikkelaars en bouwers te interesseren o.a. het beeld ‘de Nachtbruid’ aan te kopen en te plaatsen bij de Nieuwe Mark. De aanschaf van het beeld werd bekostigd door: Rasenberg Wegenbouw € 2.500, Heja Projectontwikkeling € 7.500 en de Gemeente Breda € 27.500, (waarvan € 20.000 van de afdeling Cultuur en € 7.500 uit het project Nieuwe Mark.
Marius van Beek BV heeft waardering voor de Nieuwe Mark uitgedrukt in de vorm van een gebaar bestaande uit een schenking van de Nachtbruid. In overleg tussen de stichting, de afdeling RO/Stedenbouw, de afdeling Cultuur en de directie Nieuwe Mark is een locatie gevonden aan de Markendaalseweg, ten noorden van Dok 64 (= Markendeaalseweg 64).
De kosten voor de sokkel en bevestiging van het beeld bedroeg € 7.500,00 excl. BTW. Deze kosten waren voor rekening van de gemeente en werden gefinancierd vanuit het project de Nieuwe Mark, post ‘extra onvoorzien en risico’.
Marius van Beek heeft het bronzen beeld genaamd ‘de Nachtbruid’ voorstellende een vrouwentorso in de jaren tachtig ontworpen.
Soortgelijke beelden van de kunstenaar staan in de Kneuterdijk, (Raad Van State) Den Haag en nabij de Dr. Van der Poelsschool in Nijmegen.
Op het tekstbordje op de sokkel is weergegeven:
NACHTBRUID 1966
MARIUS VAN BEEK 1921-2003
GESCHONKEN MET STEUN VAN
HEJA PROJECTONTWIKKELING BV
RASENBERG WEGENBOUW
GEMEENTE BREDA
GALERIE ECKER
STICHTING MARIUS VAN BEEK

Naam: Nachtbruid
Omschrijving: beeld van naakte vrouw
Kunstenaar: Marius van Beek – RKD
Kosten: 37.500 euro + 7.500 euro voor sokkel en bevestiging
Hoogte: 1,45 meter
Sokkel: beton, hoogte 1,6 meter
Jaar: 2008
Materiaal: brons
Tekst opdruk: zie hierboven
Locatie: t.o. Markendaalseweg 64

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Contratto Sociale Claudius Prinsenlaan 10

Claudius Prinsenlaan 10 1024

Het Bredase stadswapen in gouden inkt. De “pen” heeft de vorm van een lans, die verwijst naar het beroemde schilderij “Las Lanzas”van Velasquez. De gouden kruizen verwijzen naar de drie Andreaskruizen van het gemeentewapen van Breda. Ze staan ook voor het ondertekenen van formulieren, wat in dit gebouw dagelijks gebeurd. Het is bevestigd aan de buitenzijde van het gebouw, boven de hoofdentree van het Stadskantoor. Contratto Sociale is Italiaans voor ‘Sociaal contract’. De kunstenaar komt uit Italië.

Naam: Contratto sociale
Omschrijving: lans gericht naar het stadswapen van Breda
Kunstenaar: Luciano Fabro – RKD
Hoogte: ca. 1,6 meter
Breedte: ca. 4 meter
Montagehoogte:
Jaar: 1982
Materiaal: kunststof
Locatie: Claudius Prinsenlaan 10, tegen gevel van stadhuis N51 35.261 E4 47.003

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kringloop Gasthuisvelden

Gasthuisvelden 11 1024

Oorspronkelijk zou het beeld 1,5 keer zo groot worden, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Het beeld met de naam ‘Kringloop’ staat rechts voor in het plantsoentje van de Gasthuisvelden. Dit is de plaats waar de stad Breda is ontstaan. De kringloopgedachte, recycling vanuit milieubesef, was begin jaren zeventig nauwelijks onderwerp van gesprek. Waarschijnlijker is een associatie met de kringloop van het geld, waarbij het naastgelegen belastingkantoor aanleiding toegaf. Het belastingkantoor is in middels verhuisd naar de Stationslaan. Een andere verklaring voor de naam is dat de ronde figuren die in elkaar overlopen de kringloop van het leven vertegenwoordigen. In de zomer staat het beeld haast verborgen tussen het groen.
Andere bekende beelden van Hein Horeman in Breda zijn: Barmhartige SamaritaanBetaaltafelBloemenmeisjeBokjeDanseresjesEmuReeSchrijvertjeDe Trek.

Naam: Kringloop
Omschrijving: abstract beeld met gebogen figuren
Kunstenaar: Hein Koreman – RKD
Hoogte: ca. 1,2 meter
Jaar: 1971
Kosten: 25.000 gulden
Materiaal: brons
Sokkel: rond composiet, hoogte ca. 2,1 meter
Locatie: Belastingkantoor Gasthuisvelden 11 N51 35.035 E4 45.982

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen