Bouvigne

Fotografie Victor Willemse
Camera Nikon D5100
Laatste update van deze pagina 15-6-2019
Weet u meer ? Zie hier het contactadres.

Op deze pagina vindt u alle kunstvoorwerpen op het landgoed Bouvigne maar ook de beelden in het tegenovergelegen Mastbos en de Klokkenberg.
Omdat veel beelden in de tuin los opgesteld zijn kunnen ze wel eens verplaatst worden of zelfs helemaal weggehaald worden. Met circa 30 beelden is de tuin tevens als beeldentuin te bestempelen.
Alle foto’s zijn genomen tijdens de open dagen van het kasteel en de tuin, dat gemiddeld maar één keer per jaar is.
De Franse tuin dateert uit 1913. De toenmalige eigenaar mr. L. De Bruyn liet bij de aanleg de stijl van de Franse tuinarchitect André le Nôtre imiteren. Deze heeft onder andere in de 17e eeuw in dienst van Lodewijk XIV de tuinen van Versailles aangelegd. Alle stenen beelden zijn waarschijnlijk kopieën van de beelden uit 1913 die special voor de inrichting van deze tuin zijn aangeschaft. Precieze herkomst is niet meer vast te stellen en de makers zijn ook onbekend.

Landgoed Bouvigne

Bouvignelaan 5 1 mensfiguur 1024

Omschrijving: beeld van man op sokkel
Kunstenaar: Stephan Balkenhol (Duitsland) – RKD
Hoogte: 1,5 meter
Jaar: 13 september 2010
Materiaal: hout
Locatie: voorzijde kantoorgebouw

Het verhaal:
Stephan Balkenhol heeft vier beelden gemaakt voor het kantoor van de Waterschap Brabantse Delta: één voor de hoofdingang en één pal achter de entreehal richting kasteel Bouvigne. Daarnaast verfraaien twee kleinere beelden op sokkels als ensemble de hal van het kantoor. De beeldengroep bestaat uit twee mannen en twee vrouwen, uit eikenhout gemodelleerd. Het hout is afkomstig van twee eikenbomen die aan de rand van het landgoed stonden en plaats moesten maken voor de renovatie van het landgoed.
Deze beeldengroep is kenmerkend voor het werk van Balkenhol: de mannen en vrouwen zijn alledaags en herkenbaar maar ook neutraal en – ook al door de opvallende sokkels – letterlijk wat op een afstand. Ze stralen rust en humor uit en zijn hierin ook suggestief. De twee buitenbeelden zijn 280 centimeter hoog en vervaardigd uit één een stuk hout. De beelden op de sokkel binnen zijn ongeveer 50 centimeter hoog.
De beelden hebben een grote mate van herkenbaarheid en door hun menselijk maat ook een vanzelfsprekende toegankelijkheid. Ze geven letterlijk kleur en inhoud aan de imponerende, klassiek symmetrische kantoorgebouw. De lange gevelrij met zuilen, de lichte kleur van de gebruikte materialen, zowel buiten aan de gevel als binnen, kon geen beter decor vormen voor deze ingetogen kleurrijke mensfiguren.
Stephan Balkenhol (1957) woont en werkt in Karlsruhe (D) en geldt als een van de meest toonaangevende beeldhouwers in de wereld. Zijn werk is veelvuldig in binnen- en buitenland tentoongesteld. Daarnaast heeft Balkenhol meerdere prestigieuze opdrachten in de openbare ruimte gerealiseerd, onder andere te zien in Duitse steden maar ook in Frankrijk en Oostenrijk. In Nederland is werk van hem te zien in Den Haag, Leiden, Amsterdam, Almere en nu dan in Breda. Hij is als professor verbonden aan de “Staatliche Akademie der Bildenden Künste van Karlsruhe”.

Doordat de houten beelden buiten staan hebben ze maar een beperkte levensduur.

Bouvignelaan 5 2 mensfiguur 1024

Omschrijving: beeld van vrouw op sokkel
Kunstenaar: Stephan Balkenhol (Duitsland) – RKD
Hoogte: ca. 1,5 meter
Jaar: 13 september 2010
Materiaal: hout
Locatie: achter kantoorgebouw

Het verhaal:
Zie hierboven.

Bouvignelaan 5 3 1024 mensfiguur

Omschrijving: beelden van man en vrouw
Kunstenaar: Stephan Balkenhol (Duitsland) – RKD
Hoogte: ca. 50 centimeter
Jaar: 13 september 2010
Materiaal: hout
Locatie: hal kantoorgebouw

Het verhaal:
Zie hierboven.

Bouvignelaan 5 4 1024

Omschrijving: beeld van leeuw
Hoogte: ca. 1 meter
Jaar: ca. 1907
Materiaal: steen
Locatie: toegangspoort bij poortgebouw

Het verhaal:
Afbeeldingen van leeuwen worden veel toegepast bij toegangspoorten, vlaggen, wapenschilden en dergelijke van landen. Door hun gevaarlijke karakter worden leeuwen al eeuwenlang gezien als beschermer van land, gebouwen en goederen. Dat is best opvallend, want leeuwen kwamen nooit voor in Nederland, bijna niemand had er zelfs ooit een gezien. Vanwege zijn afschrikkende uiterlijk koos men veelvuldig een leeuw om hun bezittingen te beschermen. De leeuwen werden meestal als een koppel geplaatst voor een gebouw en/of bij een toegangspoort. De leeuwen kijken dan verschillende kanten op om het terrein te bewaken.
De leeuwen zitten meestal rechtop en houden tussen hun voorpoten een wapenschild vast, hetgeen aantoont dat het om belangrijke en/of adellijke families ging.
Vergelijkbare leeuwenbeelden in Breda zijn onder andere te zien bij: een toegangspoort aan de Ulvenhoutselaan 123B en het oude raadhuis op de Grote Markt.
Normaliter is op het schild van een afbeelding van een gemeentewapen afgebeeld, maar deze is dus blanco. Bij de poort van Bouvigne staat ook maar één leeuw, hetgeen dus niet ‘standaard’ is.

Bouvignelaan 5 5 1024

Omschrijving: gedenk/gevelsteen met jaarvermelding van het poortgebouw
Hoogte: ca. 52 cm
Breedte: ca. 60 cm
Jaar: 1907
Materiaal: steen
Locatie: poortgebouw

Bouvignelaan 5 6a 1024

Omschrijving: gevelsteen van Heilige Maria met Jezus
Hoogte: ca. 52 cm
Breedte: ca. 42 cm
Tekst:
Jaar: 1907
Materiaal: terra cota
Opschrift links: Mater Christi Ora Pro Nobis (Moeder van Christus bit voor ons)
Opschrift boven: xxx Maria
Opschrift rechts: La Vida E la
Opschrift onder: xx Mia
Locatie: poortgebouw

Bouvignelaan 5 7a 1024

Omschrijving: gevelsteen met zwaan
Hoogte: ca. 66 cm
Breedte: ca. 80 cm
Jaar: 1907
Materiaal: steen
Locatie: poortgebouw

Bouvignelaan 5 9a 1024

Omschrijving: gevelsteen met 2 druiventros dragers
Hoogte: ca. 50 cm
Breedte: ca. 55 cm
Jaar: 1907
Materiaal: steen
Locatie: poortgebouw

bouvignelaan-5-11a-760x1024

Omschrijving: beeld van 3 kinderen (putti)
Hoogte: ca. 1 meter
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

bouvignelaan-5-12-678x1024

Omschrijving: borstbeeld van man
Hoogte: ca. 80 cm
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin

Bouvignelaan 5 13 1024

Omschrijving: beeld van vrouw
Hoogte: ca. 80 cm
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin

Bouvignelaan 5 14 1024

Omschrijving: borstbeeld van vrouw
Hoogte: ca. 60 cm
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin

Omschrijving: 7 beelden van mensen
Hoogte: ca. 1,7 meter
Materiaal: steen
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
Oorspronkelijk stonden deze beelden in de Franse tuin. Ze stonden letterlijk in een ligusterhaag op een rij. De beelden stellen figuren voor uit de Romeinse en Griekse mythologie.

bouvignelaan-5-16-664x1024

Omschrijving: beeld van 2 kinderen (putti)
Hoogte: ca. 1,3 meter
Materiaal: steen
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

bouvignelaan-5-17-678x1024

Omschrijving: beeld van 2 kinderen (putti)
Hoogte: ca. 1,3 meter
Materiaal: steen
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

bouvignelaan-5-18a-678x1024

Omschrijving: beeld van kind (putto)
Hoogte: ca. 80 cm
Materiaal: steen
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

Bouvignelaan 5 19 1024

Omschrijving: beeld van kind (putto)
Hoogte: ca. 80 cm
Materiaal: steen
locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

Bouvignelaan 5 20 1024

Omschrijving: fruitmand
Hoogte: ca. 50 cm
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin
Aantal: 2 stuks

bouvignelaan-5-21a-1024x668

Omschrijving: fontein met 3 kinderen (putti)
Hoogte: ca. 1,7 meter
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

bouvignelaan-5-22aa-777x1024

Omschrijving: beeld van kind (putto)
Hoogte: ca. 70 cm
Aantal: 2 stuks (spiegelbeeld)
Materiaal: steen
Locatie: Franse tuin

Het verhaal:
Een putto (meervoud: putti, ook wel puttis of putto’s) of amoretto is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt. Als het kind vleugeltjes heeft, spreekt men ook van een cherubijntje. Putti komen vooral voor in de renaissance-, barok- en rococokunst.
Het woord putto komt uit het Italiaans en was oorspronkelijk een (scheld)naam voor een kleine jongen, van het neutrale Latijn putus (afgeleid van putare ‘reinigen’).
De voorlopers van de putti waren Cupido(otjes) en de eroten uit de oudheid, minnegodjes die bijvoorbeeld worden aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. Het gaat dan over naakte kinderfiguren als begeleiders van de liefdegod Eros. De herleving van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).
Putti hadden behalve een decoratieve functie vaak ook een allegorische betekenis.

bouvignelaan-5-23a-678x1024

Omschrijving: beeld van man met kind
Hoogte: ca. 1,8 meter
Materiaal: steen
Locatie: Engelse tuin

Bouvignelaan 5 24 Gezin en levenscyclus 1024

Naam: Gezin en levenscyclus
Omschrijving: gevelsteen
Kunstenaar: Felix van der Linden – RKD
Hoogte: ca. 1,17 meter
Breedte: ca. 1,94 meter
Jaar: 1965
Materiaal: kalksteen
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
In april 2002 is het beeld op landgoed Bouvigne teruggeplaatst, nadat het van 1965 tot 1979 de ingang van de opleiding tot gezinsverzorging sierde. Dit kunstwerk symboliseert de zorg voor het gezin en de levenscyclus. Links is een vrijend paartje zichtbaar, in het midden een gezin met twee kinderen en aan de rechterzijde een ouder echtpaar. Het beeld is destijds geplaatst in het kader van de nieuwbouw voor deze opleiding op het Bouvigneterrein.

Naam: Baadster
Omschrijving: beeld van vrouw
Kunstenares: Karin BeekRKD
Hoogte: ca. 1 meter
Materiaal: brons
Locatie: in gracht tussen Engelse tuin en kantoorgebouw

bouvignelaan-5-26b-678x1024

Naam: hoge deur
Omschrijving: poort
Kunstenaar: Cor LitjensRKD
Hoogte: ca. 2 meter
Jaar: 2008
Materiaal: brons
Gesigneerd: “C. Litjens 2008”
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
De sterk afgetekende profielen confronteert de kijker met de vraag wat zich aan beide zijden van de doorgang bevindt. Het beeld nodigt uit om eromheen te lopen. Het doorzicht zorgt hierbij voor een interessant spel met de natuur.

bouvignelaan-5-27a-borito-1024x678

Naam: Borito
Omschrijving: beeld van stier, geplaatst op sokkel van 2 meter
Kunstenaar: Wim SteinsRKD
Hoogte: ca. 60 cm
Breedte: ca. 1,2 meter
Jaar: 2002
Materiaal: brons
Locatie: Engelse tuin

bouvignelaan-5-28a-flamingos-1024x613

Naam: Flamingo’s
Omschrijving: 5 flamingo’s
Kunstenaar: Bronislaw Chromy (Polen) – RKD
Hoogte: ca. 1,9 meter
Jaar: 1997
Materiaal: steen en brons
Locatie: Engelse tuin

Het verhaal:
De flamingo’s zijn gemaakt van geoxideerd brons en natuurstenen uit de Zwarte Zee.

Bouvignelaan 5 29 1024

Omschrijving: sokkel zonder beeld
Hoogte: ca. 1,2 meter
Materiaal: steen
Locatie: Engelse tuin

Bouvignelaan 5 31 1024

Omschrijving: mozaïek tegels met afbeelding van west Brabant
Hoogte: ca. 80 cm
Breedte: ca. 100 cm
Materiaal: porselein
Locatie: entree kasteel

Bouvignelaan 5 32 1024

Omschrijving: borstbeeld van man
Hoogte: ca. 70 cm
Materiaal: hout
Locatie: entree kasteel

Bouvignelaan 5 33 1024

Omschrijving: borstbeeld van Ir. G. Swier op sokkel
Hoogte: ca. 50 cm
Inscriptie: IR. G. SWIER 1971-1976
Materiaal: hout
Locatie: kasteel

Het verhaal:
In verband met de toenemende industrialisatie in Noord-Brabant en ten gevolge daarvan ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, werd door de door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat medio juli 1962 een commissie ingesteld, welke het afvalwatervraagstuk moest onderzoeken. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelden medio augustus 1966 een werkgroep in ter bestudering reorganisatie waterschapen in westelijk Noord-Brabant. In haar rapport in 1967 aan de Provinciale Staten concludeerde de werkgroep; het oprichten van een groot waterschap met uitsluitend een zuiveringstaak. Vanaf begin juli 1970 fungeerde een Dagelijks Bestuur met als voorzitter Ir. W.J.L.J. Merkx. De taak van het bestuur was de voorbereiding van de totstandkoming van de Algemene Vergadering en het maken van een inventarisatie van de problemen op het gebied van de waterzuivering. De eerste vergadering van de Algemene Vergadering vond plaats op 2-12-1970. De leden werden beëdigd en er werd een aanbeveling opgemaakt voor de benoeming van de watergraaf en heemraden. Tevens werd het besluit van het voorlopig Dagelijks Bestuur, de minister van Verkeer en Waterstaat toestemming te vragen van een geldlening aan te gaan door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Het (definitieve) Dagelijks Bestuur werd 3-9-1971 geïnstalleerd. Ir. G. Swier werd 1-6-1972 benoemd tot watergraaf. De watergraaf is voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als de Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur bestond uit de watergraaf en heemraden, welke bij Koninklijk Besluit benoemd werden. De Algemene Vergadering was samengesteld uit leden aangewezen door waterschappen, gemeenten en Kamers van Koophandel. In 1976 stopte Swier op 65-jarige leeftijd met zijn functie bij het waterschap op zijn 25-jarige jubileum. Dit beeld werd gemaakt vanwege zijn afscheid.

bouvignelaan-5-35-806x1024

Omschrijving: plafond reliëf
Hoogte: ca.
Materiaal: gips
Locatie: kelder kasteel

Het verhaal:
Dit ornament is aangebracht in het plafond van de kamer aan de voorzijde.

bouvignelaan-5-36a-835x1024

Omschrijving: beeld van leeuw
Hoogte: ca. 30 cm
Materiaal: hout
Locatie: kasteel

Het verhaal:
Deze leeuw bevindt zich op de trapleuning. Met zijn rechter poot houdt hij een wapenschild vast.

————————————————————————————–
Mastbos

Het mastbos is een prachtig bos ten zuiden van Breda.

Bouvignelaan 5 34 1024

Naam: wachters
Omschrijving: wachters met zwaard (2x)
Hoogte: ca. 2,1 meter
Jaar: ca. 2000
Materiaal: hout
Locatie: t.o. Kasteel Bouvigne

Het verhaal:
Twee middeleeuwse wachters heten de kinderen welkom die in het bos komen spelen.

Galderseweg 35 wp

Omschrijving: beeld
Hoogte:
Materiaal: hout
Locatie: Galderseweg 35

Het verhaal:
Hoe maak je van iets lelijks iets moois? Dit beeld toont dat het kan. De functionele brievenbus is verwerkt in een totempaalachtige paal waarbij de brievenbus verwerkt is in de mond van een gezicht. De blik in de ogen is slaperig alsof de persoon verveeld zit te wachten tot er post komt.

————————————————————————————-

De Klokkenberg

Naam: Cosmas en Damianus
Omschrijving: beeld
Kunstenaar: Niel SteenbergenRKD
Hoogte:
Jaar: 1955
Materiaal: brons
Locatie: Klokkenberg, Galderseweg 91

Het verhaal:
Aanvankelijk stond dit beeld op het plein voor de kapel. In 1983 werd het verplaatst naar het grasveld tegenover de hoofdingang. Medisch Centrum de Klokkenberg is tot 2006 in gebruik geweest. In 2017 is een projectontwikkelaar begonnen met de verbouw van het medisch centrum tot appartementencomplex. Alle beelden zijn daarbij tijdelijk in een depot ondergebracht en het is de bedoeling dat ze na de renovatie weer een herbestemming krijgen.
Cosmas en Damianus, tweelingbroers, geboren in de tweede helft van de 2e eeuw in Syrië. Van hun leven is niets met zekerheid bekend. Zij zouden allebei geneesheren zijn geweest, die kosteloos hun geneeskundige diensten aanboden (daarom staan zij in de oosterse kerk bekend als de Agioi Anárgyroi, d.i. Heilige Geldlozen) en dankzij hun levenswijze velen tot het christendom bekeerden. De twee broers gelden als de patroonheiligen van artsen, apothekers en andere beroepen uit de medische sector.
Andere beelden van Niel Steenbergen in Breda zijn: Heilige Catharina, Judith met het hoofd van Holofernes, Mencia Monument en schikgodinnen

Naam: Klokke Roeland
Omschrijving: beeld
Kunstenaar: Kees Vet – RKD
Hoogte:
Jaar: 1970
Materiaal: brons
Locatie: Klokkenberg, Galderseweg 91

Het verhaal:
In 1970 kreeg het beeld een plek op grasveld voor de kapel. Medisch Centrum de Klokkenberg is tot 2006 in gebruik geweest. In 2017 is een projectontwikkelaar begonnen met de verbouw van het medisch centrum tot appartementencomplex. Alle beelden zijn daarbij tijdelijk in een depot ondergebracht en het is de bedoeling dat ze na de renovatie weer een herbestemming krijgen.
Na de bevrijding van Noord Brabant besloot het bestuur van de in 1943 opgerichte Stichting Sanatorium de Klokkenberg een noodsanatorium op te richten in Tilburg. De in 1945 gegoten klok speelde een rol in de campagne om geld in te zamelen voor de bouw van het sanatorium. Op de klok is de tekst aangebracht: “Als een klokke Roeland, luid ik in grooten nood, Edele Brabant were di, tegen den Witten Dood”.
Roeland is de beroemdste der paladijnen (ridder) van Karel de Grote. De legende schildert hem als uitzonderlijk dapper, loyaal en eenvoudig. Hij sneuvelde in de slag bij Roncevalles. Dit dorp aan de Spaans/Franse grens is vooral bekend om de strijd tussen de Basken en Karel de Grote in 778. Ridder Roelant of Roland (in het Spaans Roldan) en zijn manschappen zongen het Roelantslied (Chanson de Roland) tijdens de strijd. In dit Franse heldendicht worden zijn moedige daden bezongen inclusief zwaard Durendal en verdragende hoorn Olifant.
In de zinsnede ‘Edele Brabant were di’ klinkt de invloed van het zeer katholieke Brabantia Nostra (Noord Brabant) nog door. De witte dood staat voor tuberculose (tbc of tering).
De personeelsvereniging van de Klokkenberg liet de klok 25 jaar later opnemen in een monumentje als geschenk aan het bestuur. Kunstenaar Kees Vet maakte de jongen, het meisje en de vogel op de klok, die voor de ‘lichtheid’ zorgt. In 1970 werd de laatste tbc-patiënt ontslagen en werden de eerste kinderen opgenomen in het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Miniatuur replica’s werden sindsdien gebruikt als geschenk aan medewerkers bij een 25-jarig jubileum.
Roeland is ook de naam van de legendarische klok in het Belfort van Gent.

Naam: Zonnelied
Omschrijving: gevel reliëf
Kunstenaar: Henri van Haaren – RKD
Hoogte:
Jaar: 1954
Materiaal: steen
Locatie: Klokkenberg, Galderseweg 91

Het verhaal:
In de voorgevel van het hoofdgebouw bevindt zich een gevel reliëf met een afbeelding van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.
Franciscus verbleef het grootste deel van zijn leven in zijn geboortestreek Umbrië in midden Italië. Grote bekendheid kreeg hij met zijn preken en hymen. Het loflied van de schepselen, het Zonnelied schreef hij rond 1224. Deze ode aan de schepper en aan de hele geschapen natuur is hier weergegeven door de heilige te omgeven met afbeeldingen van dieren, planten en bloemen. Het tafereel wordt geschraagd door afbeeldingen van in de natuur werkende mensen. Vanwege zijn betrokkenheid bij dieren is Franciscus patroon van de dierenbescherming en wordt op zijn naamdag, 4 oktober, dierendag gevierd. Inmiddels is hij ook uitgeroepen tot patroonheilige van een leefbare wereld en de milieubeweging.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.