KMA

Fotografie Victor Willemse
Camera Nikon D5100
Laatste update van deze pagina 18-9-2019
Weet u meer ? Zie hier het contactadres.

De Koninklijke Militaire Academie (KMA) is een militaire academie waar sinds 24 november 1828 de Nederlandse officieren worden opgeleid voor de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht (1936) en de Koninklijke Marechaussee (2002).
De KMA is behoudens rondleidingen van de VVV en opendagen niet toegankelijk voor niet-militairen.

Locatie: Kraanstraat 24 N51 35.420 E4 46.414

KMA Blokhuis a2 (763x1024)

Omschrijving: borstbeeld van koningin Wilhelmina
Hoogte: ca. 60 cm
Materiaal: marmer
Locatie: Blokhuis

Het verhaal:
Dit beeld staat in de hal van de voormalige gouverneurs woning (commandeurshuis).
Koningin Wilhelmina is goed vertegenwoordigd op de KMA, want er zijn maar liefst 5 beelden van haar te vinden op de KMA.

KMA Blokhuis b2 (962x1024)

Omschrijving: borstbeeld van koningin Wilhelmina
Kunstenaar: Peter RooversRKD
Hoogte: ca. 60 cm
Inscriptie: “…… feb 89”
Opschrift op sokkel: “HM Wilhelmina koningin der Nederlanden”
Materiaal: brons?
Locatie: Blokhuis

Het verhaal:
Dit beeld staat in de hal van de voormalige gouverneurs woning (commandeurshuis).
Eenzelfde beeldje is geplaatst in paleis ’t Loo in Apeldoorn.
KMA Dwight D. Eisenhower b (678x1024)

Omschrijving: borstbeeld van Dwight D. Eisenhower
Kunstenaar: Siemen Bolhuis – RKD
Hoogte: ca. 80 cm
Inscriptie op de plaquette en sokkel: zie hieronder
Jaar: 1990
Materiaal: brons, sokkel van handsteen
Locatie: paradeplaats

Het verhaal:
Eisenhouwer was opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europe in WO2 en de 34e President van de USA van 1953 tot 1961.
Het beeld is gemaakt ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar. Op de plaquette staat abusievelijk vermeld dat hij president werd in 1952 maar dat was op 20 januari 1953. In 1994 is het beeld onthuld op de paradeplaats van de KMA tijdens de Eisenhouwer herdenking. Te midden van enkele tientallen veteranen werden zijn daden nogmaals genoemd. Tegelijkertijd herdachten de aanwezigen het bezoek van Eisenhouwer aan de KMA op 19 mei 1952. Hij wordt nog steeds liefdevol ‘Ike’ genoemd.
Inscriptie plaquette:
Dwight David Eisenhower
Opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa
in de Tweede Wereldoorlog
President van de Verenigde Staten van Amerika
van 1952 tot 1961
Aangeboden door de Stichting Nederland-Verenigde Staten
ter gelegenheid van de Eisenhower Centennial Memorial
1890-1990
Inscriptie achterzijde sokkel:
Beeldhouwer
Siemen Bolhuis
Almere 1990 

KMA gebouw C wp

Omschrijving: timpaan met versiering (replica)
Hoogte: ca. 60 cm
Breedte: ca. 2,5 meter
Materiaal: steen
Inscriptie: JE MAINTIENDRAI en HONI SOUT MAL Y PENSE
Locatie: Stadhouderspoort gebouw C grachtzijde

Het verhaal:
Dit rijk versierde timpaan bevindt zich boven de entree van de neveningang ter plaatste van de loopbrug aan het Kasteelplein. Het ornament is opgebouwd uit 7 panelen die beschilderd zijn. Dit Timpaan is niet afkomstig van de voormalige Bosschepoort, zoals wel eens wordt gezegd. De leeuwen daar kijken andere kanten op en hebben hoedjes.
Bij het onderzoek in 2002 van het timpaan bleek dat er weer nodig een restauratieslag gemaakt moest worden. Na een traject van diverse adviezen, kostenraming, vergunning en tussentijdse bijstellingen is de terracotta beeltenis in 2007 gerenoveerd. Helaas niet gerestaureerd, daar van het oorspronkelijk materiaal (na restauratie in de 20e eeuw) nog geen 50 % meer over was.
Het kleurenonderzoek op het destijds gerestaureerde origineel heeft geen gegevens opgeleverd om de oorspronkelijke kleuren te achterhalen. Met steun van de Raad van Adel zijn de heraldische wapenkleuren van de Nassaus bepaald. De overige kleuren bleken vrij van keus. RACM (Rijksdienst Archeologe, Cultuurlandschap & Monumenten) is niet tot een advies kunnen komen op basis van mogelijke historische feiten. Wel heeft RACM de kleur- en pigment adviezen ondersteund. Tevens heeft de ervaringsdeskundige van ICN mede geassisteerd. Uit het onderzoek konden geen feiten gevonden worden die de vlaggen betroffen. Zijn het gewestelijke vlaggen of Regimentsstandaarden? Zolang hier geen antwoord op komt blijven ze wit.
Deze replica is vervaardigd van gietmortel door middel van siliconen gietmallen van het origineel. De oorspronkelijke vulling heeft nu een bestemming in de expositieruimte van het Koningin Wilhelmina paviljoen.
In het midden van de afbeelding zien we het wapenschild Willem III van Oranje Nassau. De afbeelding is verder versierd met wat vreemd uit de ogen kijkende leeuwen, kanonskogels, kanonnen, wapens en trommels. Het standbeeld van Willem III 100 meter verder op het Kasteelplein toont hetzelfde wapenschild dat voorzien is met de tekst “Honi soit qui mal y pense”. In het wapen is de Britse Orde van de Kousenband verwerkt.
In het Verenigd Koninkrijk is een kostbaar uitgevoerde kousenband met het opschrift “Honi soit qui mal y pense” het onderscheidingsteken van een hoge ridderorde, de Orde van de Kousenband. Dit ereteken wordt ook tegenwoordig nog gedragen, want de heren dragen aan het Britse hof nog steeds ouderwetse kniebroeken met kousenbanden.
De oorsprong van de in oud-Frans gestelde spreuk, die in het Nederlands vertaald “Schande aan hem die er kwaad van denkt” luidt, zou zijn terug te voeren naar een incident tijdens een bal in 1344. De kousenband van de Gravin van Salisbury (des konings schoondochter, Joan van Kent) zakte af en koning Eduard III was zo galant om deze weer om haar been te gespen. (In een andere versie zou Eduard de kousenband hoffelijk om zijn eigen been gedaan hebben, zeggende “Honi soit qui mal y pense”).
Tegen de hovelingen zou hij hebben gezegd dat hij “van deze kousenband het meest gerespecteerde symbool in de christenheid zou maken”. Daarop stelde hij een toernooigezelschap in dat uit twee maal twaalf Ridders bestond.
In de vele honderden jaren na de oprichting van de zeer selectieve Orde van de Kousenband zijn er een indrukwekkend aantal leden bij gekomen, waaronder ook leden van het geslacht Oranje en Oranje-Nassau. Het merkwaardige is dat de Vader des vaderlands, Willem I Prins van Oranje niet werd uitgenodigd toe te treden tot de Orde van de Kousenband. De eerste van de Oranjes die werd geridderd in de Orde van de Kousenband was Prins Maurits van Oranje. Daarna volgenden er meer.
In 1989 ontving de toenmalige koningin Beatrix de orde.
In 2018 werd koning Willem Alexander tot Ridder in de Orde van de Kousenband benoemd (in het Engels: Most Noble Order of the Garter) tijdens een staatsbezoek door de Britse koningin Elizabeth. De Britse koningin staat aan het hoofd van de Orde en beslist wie mag toetreden. Op 17-6-2019 werd bij een besloten ceremonie in de Sint Georgekapel op Windsor Castle een kousenband om zijn linkerbeen gegespt. De Spaanse koning Felipe werd eveneens op deze dag geridderd. Tijdens de ceremonie droegen de nieuwe leden de gebruikelijke traditionele kleding met een gouden halsketting, blauwe mantel, zwarte hoed en witte pluim.
Naast leden van de Britse koninklijke familie telt de orde 24 ridders en dames, die zijn benoemd voor hun verdiensten voor het algemeen belang. Daarnaast zijn er “boventallige” ridders, onder wie buitenlandse staatshoofden zoals onze eigen koninklijke leden. Vanwege hun status krijgen zij hem min of meer “automatisch”.

KMA Maria en kind (744x1024)

Omschrijving: beeld van Maria met Jezuskind
Materiaal: terra cotta
Hoogte: 120 cm
Locatie: in de kapel tussen Granaat- en Duiventoren

Het verhaal:
Geen verdere informatie beschikbaar.

KMA kasteel binnenplaats a (801x1024)

Omschrijving: reliëfsteen / gedenksteen
Hoogte: ca. 80 cm
Inscriptie: zie foto
Jaar: 1953
Materiaal: natuursteen
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel binnenplein/galerij

Het verhaal:
Memoriaalsteen van cadettencorps uit 1953. Het verbeeldt “Pietje Corgeest”. Een minibeeldje werd periodiek uitgereikt. Semper fidelis (altijd trouw) was de lijfspreuk van het Corps.

KMA kasteel binnenplaats b1 (673x1024)

Omschrijving: zuil/fontein/lantaarnpaal
Materiaal: natuursteen
Hoogte: ca. 4 meter
Jaar: 1928
Inscriptie: zie hieronder
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel binnenplaats

Het verhaal:
Een unieke en zeldzame combinatie van herdenkingszuil, fontein en lantaarnpaal.
Bijzonder rijk gedecoreerde zuil met wapenschilden van: Nederland, ?, ? en Breda.
Onder de wapenschilden bevinden zich 8 vissenkopjes die ooit als fontein diende. De fontein is nu buiten werking. Tussen 1963 en 1986 stond de fontein op het grasveld achter de cadetteneetzaal, daarna is het verhuisd naar de binnenplaats van het kasteel.
Op het onderste paneel van de zuil staat de inscriptie:
1828-1928
OPGEDRAGEN AAN
DE KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE
DOOR OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN
 VAN HET NEDERLANDSCHE EN HET
NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER 

KMA kasteel binnenplaats c (782x1024)

Omschrijving: gevelbeeld
Materiaal: natuursteen
Hoogte: 1,2 meter
Jaar: 1928
Inscriptie: ONDEROFFICIEREN KMA, 1828-1928
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel binnenplaats

Het verhaal:
Een unieke en zeldzame combinatie van beeld en klok.
Het is van dezelfde datum als bovenstaande zuil.

KMA kasteel binnenplaats d (678x1024)

Omschrijving: replica van beeld van dolfijn
Materiaal: natuursteen
Hoogte: ca. 2 meter
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel binnenplaats

Het verhaal:
In de binnenplaats galerij hangt een dolfijn, gemaakt door de gebroeders Korenman uit Breda. Deze verbeeldt de Dolfijn welke van origine op de topgevel van de ridderzaal was afgebeeld. Dolfijnen waren toen voor de eerste ontdekkingsreizigers nog een bijzonder fenomeen.
Naar mediterraan voorbeeld was aanvankelijk de galerij op de verdieping open gedacht. Het kille klimaat in Holland noopte tot het dicht al zetten tijdens of kort na de bouw. De twee raamvensters in de topgevel verkregen een driehoekig timpaan naar Grieks voorbeeld, zoals toen gebruikelijk met een geringe daglichttoetreding. Boven de timpanen van de ramen waren twee van deze dolfijnen aangebracht met de gezichten naar elkaar gericht. Na de komst van de KMA zijn alle vensters verruimd met Hollandse schuifpuien voor meer daglicht.
Een timpaan is in de antieke bouwkunst het driehoekige gevelveld tussen de kroonlijst en de schuin oplopende daklijsten van een gebouw.

KMA kasteel binnenplaats e1 (1024x917)

Omschrijving: dakbekroning met cherubijnen
Materiaal: natuursteen
Hoogte: ca. 2 meter
Jaar: 1535
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel binnenplaats

Het verhaal:
Toenmalige kasteelheer Hendrik III van Nassau van Breda was een flamboyante man, die veel aandacht besteedde aan verfraaiing van zijn paleizen. In 1536 startte hij de verbouwing van het kasteelcomplex tot paleis. Als architect benoemde hij Rafeëls leerling Tommaso Vincidor de Bologna. Zo maakte hij kennis met de Italiaanse renaissancestijl.
Het kasteel werd met veel renaissance elementen versierd. De binnenplaats kreeg circa 50 dakkapellen met gebeeldhouwde dakbekroningen. In iedere bekroning bevond zich een Cherubijn (engelenkopje) met elk een eigen karakteristiek en vormgeving. Tijdens de verbouwing zijn (helaas) veel van deze renaissance elementen en ook deze gevelornamenten gesloopt(!), omdat men vond dat het kasteel somberder moest zijn vanwege zijn functie als militaire academie. De ornamenten zijn kapot geslagen en als funderingsmateriaal gebruikt voor de manege naast de stallen. Deze zijn later weer terug gevonden bij de sloop van de manege t.b.v. de cadettenflat. Er zijn er nog enkele over. Dit gevelornament staat nu op de grond onder de galerij van de binnenplaats. Een ander kopje is te zien in het Stedelijk Museum.
Een cherub, cherubim, cherubijn of kerub is een mythisch wezen dat is samengesteld uit een combinatie van verschillende andere levensvormen, vaak een gevleugelde leeuw, adelaar of stier met een mensengezicht, vergelijkbaar met de Egyptische of Griekse sfinx en de Mesopotamische karibu.
Onder het ornament staat een plaat met de tekst “1828-1978 HULDEBLIJK OUD-CADETTEN”, maar de plaat heeft niets met het ornament te maken.

Omschrijving: 36 medaillonportretten van Griekse en Romeinse wijsgeren en veldheren
Kunstenaar: Lucas van der Meer – RKD
Diameter: ca. 60 cm
Jaar: 1929
Materiaal: terracotta
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel binnenplaats

Het verhaal:
Aan de binnenzijde van het kasteel bevinden zich 36 replica portretmedaillons van Griekse en Romeinse wijsgeren en veldheren. Van de originele medaillons zijn in 1929 replica’s gemaakt die vervolgens weer geplaatst zijn op de binnenplaats van het kasteel. De medaillons waren eerder uit het kasteel gesloopt toen het werd verbouwd.
Met de klok mee zien we vervolgens: Octavius Augustus, GalbaM. Antonivs IIIVM. Tullius Cicero, IMP Otto Caesar AUG, Julius Caesar, CN. Magnus FL.Pompei, Sertorius, Sylla Cos, T. Quintus Flaminius, M. Cato Porcius, MarcellusPaulus Aemylius, Constantinus Pater et Fi. Dit (dubbel portret), Q. Fabius MaximusM. Furius Camilius, Publicola, Romulus, Theseus Athen, Lycurgus, Solonleg Athen, Themistocles, hoekmedaillon met rozen, Alcibiades AthenPelopidas ThebAristides AthenPyrrhus Epir. Rex, Lisand Lacede, Alex Magnus, Phocion, Demetrius Maced. R, Dion. Sirac, Annibal Car. D, Cimon Athen, AratusDemosthenes
Een van de losse medaillons bevindt zich in het Koningin Wilhelmina Paviljoen.
Er zijn slechts 3 originele medaillons bewaard gebleven van het kasteel. Dit zijn medaillons van: Romulus, Aristides Athen en Sylla Cos en thans ondergebracht bij het Stedelijk Museum Breda.

KMA Frederik Hendrik poort a (1024x675)

Omschrijving: gevelornament
Materiaal: natuursteen
Breedte: ca. 2,5 meter
Status: Rijksmonument 10235
Locatie: Kasteel Frederik Hendrik poort en Philips Willem poort

Het verhaal:
Het kasteel heeft 2 poorten die versierd zijn met gelijke ornamenten. Aan de noordzijde bevindt zich de Philips Willem poort waar een kop van stekelvarken is gemonteerd onder het ornament en aan de zoutzijde bevindt zich de Frederik Hendrik poort met een kop van een bok.

KMA Kasteel Grote zaal b (836x1024)

Omschrijving: beeld van militair
Materiaal: natuursteen
Hoogte: ca. 0,6 cm
Inscriptie: zie foto
Jaar: 2003
Locatie: Kasteel Grote Zaal

Het verhaal:
Het beeld is gemaakt ter gelegenheid van 175 jaar KMA.

KMA Nassauzaal Koningin Wilhelmina a (877x1024)

Omschrijving: borstbeeld van koningin Wilhelmina
Kunstenaar: Peter RooversRKD
Hoogte: ca. 70 cm
Opschrift op sokkel: “Wilhelmina van Oranje Nassau”
Materiaal: brons
Locatie: Kasteel Nassauzaal

Het verhaal:
In de Nassauzaal hangen naast dit beeld schilderijen van leden van de koninklijke familie.
Sinds 22 januari 2016 is ook het (nieuwe) portret van koning Willem Alexander te bewonderen in de Nassauzaal. Het schilderij is gemaakt door de Haagsche portretschilder Rianne Smit. Zij heeft ervoor gekozen om de koning af te beelden terwijl hij een groet brengt aan het vaandel. De vorst draagt een uniform.

KMA Kasteel zaal Lodewijk Thomson a2 (894x1024)

Omschrijving: borstbeeld van Lodewijk Thomson
Hoogte: ca. 80 cm
Opschrift op sokkel: zie hieronder
Materiaal: brons
Locatie: Kasteel Indiëzaal

Het verhaal:
Lodewijk Willem Johan Karel Thompson geboren in Voorschoten op 11 juni 1869 en overleden in Durrës (Albanië) op 15 juni 1914. Hij wordt beschouwd als de eerste officier op vredesmissie die daar ook gesneuveld is.
Beelden van hem staan ook te Groningen en Den Haag.
Opschrift op sokkel:

Lodewijk W.J.K. Thomson
11-06-1869 15-06-1914
Cadet KMA 1884-1888
Luitenant-kolonel Ridder MWO (Atjeh 1897)
gesneuveld bij de verdediging van de
Albanese onafhankelijkheid
tijdens de eerste Nederlandse vredesmissie
“Zoekt gene splitsing
slechts in eenheid is kracht”.

KMA Koning Willem I a (678x1024)

Omschrijving: standbeeld van Koning Willem I
Kunstenaar: Gerrit BolhuisRKD
Hoogte: ca. 1,8 meter
Inscriptie: “WILLEM” en “Men hoeft niet te kopen om iets te ondernemen”
Jaar: 1959
Materiaal: brons
Sokkel: beton, hoogte ca. 1 m.
Locatie: paradeplaats

Het verhaal:
Bij besluit van 29 mei 1826, nummer 27 werd door Koning Willem I de opheffing van de Artillerie- en Genieschool te Delft en de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie te Breda gelast, de eerste militaire inrichting in Europa, waar de krijgskunst in haar gehele omvang en op wetenschappelijke grondslagen door de toekomstige officieren van alle wapens werd beoefend. Dat Breda werd uitverkoren als de bakermat van toekomstige officieren, had deze stad te danken aan haar ligging, ongeveer in het centrum van het toenmalige Koninkrijk en aan haar roemrijk Kasteel, dat niet alleen een geschikte woonplaats aanbood uit praktisch oogpunt, maar dat tevens, door de talrijke herinneringen daaraan verbonden, de liefde en eerbied voor de Oranjes, die zo lang de hoge bewoners waren geweest, levendig zou houden. In 1828 kwamen de eerste kadetten naar de KMA.
Het standbeeld van de Vader des Vaderlands is overgekomen uit Willemstad en staat sinds 2014 op het kasteelterrein.

KMA Koning Willem I d (678x1024)

Omschrijving: afbeelding van Koning Willem I
Kunstenaar: Jeroen HennemanRKD
Hoogte: ca. 80 cm
Jaar: 24-11-2003
Opschrift op sokkel:
“KONING
WILLEM I
STICHTER
KMA
1828″
Materiaal: brons
Locatie: links bij binnenkomst op het KMA terrein

Het verhaal:
Willem Frederik van Oranje-Nassau (Den Haag 24 augustus 1772 – Berlijn 12 december 1843), Prins van Oranje-Nassau, Soeverein Vorst der Nederlanden (1813-1815), Koning der Nederlanden (1815-1840).
Op informatiebord staat de tekst: “Onthuld op 24 november 2003 door Hare Majesteit Koningin Beatrix en Burgemeester mr. C.G.J. Rutten Ontworpen aan de hand van zes portretten en driedimensionaal uitgevoerd in brons door Jeroen Henneman. Aangeboden door de burgerij en de gemeente Breda ter gelegenheid van 175 jaar KMA in Breda.”

Bij besluit van 29 mei 1826, nummer 27 werd door Koning Willem I de opheffing van de Artillerie- en Genieschool te Delft en de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie te Breda gelast, de eerste militaire inrichting in Europa, waar de krijgskunst in haar gehele omvang en op wetenschappelijke grondslagen door de toekomstige officieren van alle wapens werd beoefend. Dat Breda werd uitverkoren als de bakermat van toekomstige officieren, had deze stad te danken aan haar ligging, ongeveer in het centrum van het toenmalige Koninkrijk en aan haar roemrijk Kasteel, dat niet alleen een geschikte woonplaats aanbood uit praktisch oogpunt, maar dat tevens, door de talrijke herinneringen daaraan verbonden, de liefde en eerbied voor de Oranjes, die zo lang de hoge bewoners waren geweest, levendig zou houden. In 1828 kwamen de eerste kadetten naar de KMA.

KMA Koningin Wilhelmina a (852x1024)

Omschrijving: borstbeeld van Koningin Wilhelmina
Kunstenaar: Peter RooversRKD
Hoogte: ca. 80 cm
Gesigneerd: 83 Roovers
Opschrift:
koningin
wilhelmina
1880 – 1962
Jaar: 1983
Materiaal: brons
Locatie: tussen kasteel en huis van Brecht

Het verhaal:
Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau
(Den Haag 1880-Het Loo bij Apeldoorn 1962)
Koningin der Nederlanden 1890-1948.
Het beeld is afkomstig van de Wilhelminakazerne in Ossendrecht.

KMA- Koningin Wilhelmina Paviljoen b (799x1024)

Omschrijving: beeld van Koningin Wilhelmina
Materiaal: brons
Hoogte: ca. 30 cm
Inscriptie: Wilhelmina 89
Jaar: 1997
Locatie: Koningin Wilhelmina Paviljoen

Het verhaal:
Bij de redactie is niet bekend of het beeldje permanent is opgesteld in de gang van het Koningin Wilhelmina Paviljoen.

KMA t Voske a (678x1024)

Naam: Het Voske
Omschrijving: beeld van sluwe vos
Kunstenaar: P.A.H. Hornix, directeur van Openbare Werken in Breda
Materiaal: natuursteen met cement
Hoogte: ca. 70 cm excl. sokkel
Jaar: 1940
Locatie: tussen kasteel en sportveld

Het verhaal:
In 1940 was het 350 jaar geleden dat Staatse troepen middels de list met het turfschip Breda heroverden op de Spanjaarden. De stad Breda schonk de KMA dit monument ter herdenking. Een beeldje staat op de plaats waar ongeveer dat turfschip afmeerde. De vos is samen met een lans bedekt onder een doek. Aan 4 zijden van de zuil zijn reliëfstenen en teksten aangebracht.
Aan de voorzijde van de sokkel zit een reliëfsteen met de vestigingsplattegrond.
Op de rechterzijde staat: “hier meerde den 3den maart 1590 het turfschip van Adriaan van Bergen”.
Op de achterzijde: “1590 4 maart 1940 de gemeente breda heeft dit monument ter herdenking van een moedig wapenfeit opgericht”.
En op de linkerzijde: “door bergen’s loozen zin en heraugiere’s beleid werd deze nassau–veste van het Spaanse juk bevrijd”.
Aan de voet van de zuil wijst een stenen meerpaal met een (stenen) touw op de plaats waar het schip aanmeerde.

Advertenties

Een reactie op KMA

  1. Martijn zegt:

    Interessante site, dank voor de informatie. Het beeld van Thomson staat in de Indiëzaal. Dezelfde borstbeelden staan overigens ook aan de Hereweg in Groningen en in de Albanese havenstad Dürres waar hij sneuvelde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.