Valkenberg

Fotografie Victor Willemse
Camera Nikon D5100
Laatste update van deze pagina 17-6-2019
Weet u meer ? Zie hier het contactadres.

Valkenberg is het gebied in het centrum tussen de Academiesingel, Seeligsingel, Mauritssingel, Nassausingel, Claudius Prinsenlaan, Vlaszak en John. F. Kennedylaan, maar ook het Park Valkenberg en de KMA. De KMA is echter op deze pagina opgenomen.

Boschstraat 22 a 1024

Omschrijving: 2 beelden van oude mannen boven toegangspoort
Kunstenaar: Laureys Drijfhout, 17de-eeuws architect.
Hoogte: 1,8 meter (beeld)
Montagehoogte: ca. 4 meter
Jaar: 1643
Materiaal: steen
Status: Rijksmonument nr. 10106
Locatie: Boschstraat 22 boven toegangspoort  N51 35.385 E4 46.862

Het verhaal:
Het voormalige Oudemannenhuis is een monumentaal pand met de naam De Beyerd aan de Boschstraat. Het gebouw maakte oorspronkelijk deel uit van een gasthuiscomplex en dateert uit 1643. Daarmee zijn deze beelden één van de oudste in Breda.
De natuurstenen ingangspoort bevat gekoppelde pilasters en een hoofdgestel; met jonische pilasters en driehoekig fronton geflankeerd door 2 beelden van grijsaards. De 2 mannen, Thijs en Geert genaamd,waren destijds bekende bewoners van het Oudemannenhuis.
Door de jaren heen heeft De Beyerd vele functies gekend. Museum Of The Image. Kort: MOTI was een aantal jaren ondergebracht in het pand. Sinds januari 2017 is het Stedelijk Museum ondergebracht in het historische pand.

Boschstraat 22 d (951x1024)

Naam: Nereïde op Triton
Omschrijving: beeld van zeenimf
Kunstenaar: Nic JonkRKD
Jaar: 1974
Materiaal: brons
Locatie: Boschstraat 22  N51 35.385 E4 46.862

Het verhaal:
Dit beeld heeft een opmerkelijk verhaal. Het heeft al verschillende locaties in Breda gestaan: Claudius Prinsenlaan, Hertog Hendriklaan en de Ginnekenstraat (1974). In afwachting van een definitieve plaats is het beeld destijds onder gebracht bij de Beyerd. Het beeld is echter nooit meer herplaatst in Breda. We kunnen alleen speculeren waar het is gebleven. Is het beland in een privétuin? Was het beeld te seksueel voor herplaatsing? Staat het te verstoffen in een archief?

De Nereïden zijn in de Griekse mythologie de dochters van de zeegod Nereus en Doris, een Oceanide. Deze zeenimfen worden verondersteld blauwe haren te hebben. Ze vergezellen, samen met de Tritons, de zeegod Poseidon en ze zijn zeelui behulpzaam tijdens zware stormen.
Elke nimf vertegenwoordigt een facet van het zeeleven, zoals golven, kusten en stranden en/of vaardigheden van zeelui, zoals kracht, snelheid, bekwaamheid enz. Ze wonen samen met hun vader in een zilveren grot op de bodem van de Egeïsche Zee. Officieus was Thetis hun leidster. Enigszins apart staat de koningin van de zee, Amphitrite, maar zij heeft dezelfde ouders.
Triton is een god uit de Griekse mythologie. Triton was een zoon van Poseidon en Amphitrite en broer van Rhode, Kymopolea en Benthesikyme. Als Poseidon in een vrolijke bui was, ging hij naar het wateroppervlak met zijn vierspan. Triton, half mens, half vis reed hij over het water met paarden en zeemonsters en blies hij op de kinkhoorn om de golven te bedaren.
Triton wordt in de Griekse mythologie meestal voorgesteld met het hoofd en de romp van een man en de staart van een vis, een meerman. Hij was een soort koning van de zee, die samen regeerde met verscheidene van zijn broers onder het waakzame oog van de zeegod, Poseidon.

Op het beeld zien we hoe Nereïde de liefde bedrijft met Triton. Mogelijk was het beeld te schokkend en is het daarom niet herplaatst. Vergelijkbare beelden van de kunstenaar zijn geplaatst in de gemeenten: TU Eindhoven (1962), Slotervaart Amsterdam (1964) en Ridderplantsoen Utrecht (1972). Deze beelden zijn bijna of misschien wel helemaal identiek, maar omdat deze beelden er al stonden voordat het beeld in Breda “spoorloos” was kunnen we aannemen dat het om andere exemplaren gaat.

Kloosterlaan 128 a wp

Naam: Walger
Omschrijving: beeld van hoofd
Kunstenaar: Karel GoudsblomRKD
Gewicht: 2400 kg
Hoogte: . meter
Jaar: 1994
Materiaal: ijzer
Locatie: Kloosterlaan 128

Het verhaal:
Voor de tentoonstelling ‘Coulissen’ in het park Wolfslaar in 1993 maakte Karel Goudsblom een reusachtige gietijzeren beeld gebaseerd op de traditionele Walger-koppen. De gapers die vroeger boven de deur hingen van iedere apotheek of drogisterij. Goudsblom combineert in zijn werken de klassiek moderne lijn van de Rodin-traditie met hedendaagse postmoderne elementen. Het zien en kijken naar het oog, de kunstenaar als observator, het zelfportret. Deze concepten vormen de kern van zijn thematiek.
Na de tentoonstelling kreeg Lokaal-01 aan de Kloosterlaan in 1994 toestemming van de gemeente om het beeld tijdelijk op het grasveld voor de deur te plaatsen als uithangbord voor een expositie van Goudsblom. Tijdelijk werd definitief, de gemeente ging tot aankoop over en de Walger werd een beeld bepalend element voor deze instelling voor beeldende kunst. In de gevel van het gebouw bevinden zich nog twee hardstenen gapers, tijdens de bouw aan gebracht door het toenmalige Ministerie van Oorlog. Twee koppen die net als het gietijzeren beeld de tong ver uitsteken. Lokaal-01 laat er geen onduidelijkheid over bestaan; dit gebaar willen we niet kenschetsen als een geeuw van verveling of een poging zich te ontspannen. Eerder zien we in het beeld en de gevelstenen een gebaar, een uitnodiging. Lokaal-01 laat het achterste van zijn tong zien.

Kloosterlaan 259 a2 (1024x553)

Naam: Rondosotho I
Omschrijving: abstract sculptuur van marmer
Kunstenaar: Michael Somers – RKD
Hoogte: . meter
Jaar: 11 juni 1988
Materiaal: marmer
Locatie: t.o. Kloosterlaan 259

Het verhaal:
Op het plantsoentje van de Kloosterlaan staat deze eenvoudige sculptuur. Het bestaat uit een grote liggende plaat met 4 inkepingen. Ter plaatse van de inkepingen staan kleine verticale marmer plaatjes. Helaas wil door de bomen het eenvoudige kunstwerk nog wel eens vervuild zijn, waardoor de glans van het marmer niet tot zijn recht komt.
Dit object werd geplaatst in het kader van de afsluiting van het stadsvernieuwingsproject in de buurt. Het werd in 1988 onthuld door wethouder Hofsté.

Kloosterlaan 174 wp

Omschrijving: beeld van griffioen
Kunstenaar: Hans van BentumRKD
Hoogte: 2,25 meter
Status: Rijksmonument 526084
Locatie: Kloosterlaan 174 N51 35.499 E4 47.118

Het verhaal:
In deze nis stond voorheen een beeld van Vrouwe Justitia. Dit beeld verhuisde in 1986 mee naar de nieuwbouw het gerechtsgebouw aan de Sluissingel waar het in een gang stond. De nis die achterbleef op het oude gerechtsgebouw op de hoek van de Kloosterlaan en de Nassaustraat vroeg om een nieuwe invulling. De buurtbewoners kozen voor dit felgekleurde fabeldier, dat de heerschappij van twee rijken symboliseert; over de aarde (poten, lijf en staart van een leeuw, moed) en over de lucht (kop en vleugels van adelaar, waakzaamheid). Bij de oude Grieken was de griffioen een symbool van waakzame kracht en de bewaker van het goud. Hij was de belichaming van de waakgodin Nemesis en draaide haar rad van fortuin. In legenden staat het dier vaak voor hoogmoed, omdat Alexander de Grote, gezeten op een griffioen, geprobeerd zou hebben tot de grenzen van de hemel door te dringen. Na de middeleeuwen is het dier ook wel het symbool voor de beide naturen (God-Mens) van Jezus Christus. Voor de omwonende is gewoon onze ‘Vogel Grijp’.
Hans van Bentum zocht met zijn ontwerp in 1996 aansluiting bij de rijke ornamentiek, de stijl en de oorspronkelijke functie van het gebouw, waarin tot 1 januari 2001 de Raad voor de Kinderbescherming gehuisvest was.
Andere media berichten echter een veel minder positieve mening van de buurtbewoners. Het schijnt dat destijds de Bredase bevolking destijds weerstand heeft gehad tegen de plaatsing van het beeld op het voormalige gerechtsgebouw. Zowel de kleuren als wel het naakte lichaam waren in de ogen van de bevolking moeilijk te vereenzelvigen met de functie van een gerechtsgebouw.

Kloosterlaan 174 a wp

Naam: Liefdespaar
Omschrijving: beeld van een verliefd paar
Kunstenaar: Frank Letterie – RKD
Hoogte: 1 meter
Jaar: 1988
Materiaal: brons
Sokkel: beton
Locatie: Kloosterlaan 174 N51 35.499 E4 47.118

Het verhaal:
Het werk van Frank Letteri heeft vaak het thema “ontmoeting” als uitgangspunt. De kunstenaar kreeg als opdracht mee een beeld te maken dat aan het pleintje een versterkend ontmoetingselement zou toevoegen. Dit object werd geplaatst in het kader van de afsluiting van het stadsvernieuwingsproject in de buurt.
In Breda zijn nog vergelijkbare beelden zoals in de Willem Merkx tuin.
Vanaf de eerste dag in de zomer in 1988 was het beeld onderwerp van gesprek van passanten en slachtoffer van practical jokes en van niet zo kunst-bewuste-kliederaars. De figuren werden in het begin regelmatig in de kleren gehesen, van attributen voorzien en de intieme zones werden met krijt en verf besmeurd, maar gelukkig is men in de 21ste eeuw wel wat meer gewend en wordt het beeld nu meer ontzien.

Seeligsingel 1 a wp

Omschrijving: gedenksteen/gevelsteen met portretmedaillon van H. G. Seelig
Kunstenaar: Franz Stracké – RKD
Hoogte: 1,5 meter
Jaar: 1870
Materiaal: steen
Opschrift:
“H.G. SEELIG
HULDEBLYK
VEREERDERS EN
OUDLEERLINGEN”
Status: Rijksmonument 519059
Locatie: Mauritsstraat

Het verhaal:
Dit monument is samen met zijn pendant van J.P. DELPRAT vervaardigd naar aanleiding van de herdenking van het 40-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie in 1868.
Beide stenen stonden aanvankelijk op de KMA. De vormgeving van de portretten en het profiel van de ronde lijsten er omheen, vertoont grote gelijkenis met die van de medaillons op de binnenplaats van de KMA. Nadat enige jaren daarvoor de Noord-Buitensingel was omgedoopt tot Delpratsingel en de Noord-Binnensingel Selligsingel werd, volgde in 1899 verplaatsing van beide gedenkstenen naar prominentere gevels op deze singel. In 1968 werd het beeld verplaatst naar Seeligsingel nr. 1 en in 1976 naar de zijgevel van dit pand aan de Mauritsstraat. Tijdens deze verbouwing in 1976 raakte de steen beschadigd. Er kwam een goed gelijkend nieuw beeld gemaakt van composiet, een mengsel van cement, gemalen steen en gips.
Hendrik Gerard Seelig (Neustadt Godens (Oost-Friesland), 8 september 1785 – Ginneken, 3 oktober 1864) was een Nederlandse luitenant-generaal, ridder Militaire Willems-Orde derde klasse, commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, directeur van de Koninklijke Militaire Academie en adjudant in buitengewone dienst van de Koning.

Mauritsstraat a (1024x678)

Omschrijving: kraagsteen / balkonsteun ornament met 2 hanen
Hoogte: ca. 70 cm
Materiaal: steen
Locatie: Mauritsstraat 8

Het verhaal:
Er zijn heel wat verschillende kraagsteen ornamenten te ontdekken in straten zoals, Baronielaan en Ginnekenweg. Kijk eens goed rond en zie hoe prachtig deze ornamenten zijn. Meestal zijn het eenvoudige versieringen met gezichtjes of takken en bladeren. Vanwege de grootte, uitvoeringsvorm en de zeldzaamheid spannen deze 2 hanen toch wel de kroon. Het is prachtige voorbeeld hoe architectuur, constructie, beelden en kunst hand in hand kunnen gaan.

Sophiastraat a 1204

Naam: Wilhelmina fontein
Omschrijving: fontein
Kunstenaar: Abraham Frans GipsRKD
Hoogte: ca. 6 meter
Jaar: 31 augustus 1898
Materiaal: staal
Status: Rijksmonument nr. 519028
Stijl: Art Nouveau
Locatie: kruispunt Sophiastraat en Mauritsstraat  N51 35.512 E4 47.047

Het verhaal:
De Wilhelminafontein werd 31 augustus 1898 op de Grote Markt neergezet ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina op 6 september 1898.
De fontein werd ontworpen door de beeldhouwer Abraham Frans Gips uit Den Haag. De uiteindelijke uitvoering werd gedaan door de firma Vincent & Co (smeedijzeren opbouw) en de firma Petit (hardstenen bassin) uit Breda.
Aanleiding tot het ontwerp van de fontein vormde de aanleg het waterleidingnet in Breda in 1894. Huizen werden aangesloten op het leidingnet en waren niet langer afhankelijk van waterputten.
Men vond uiteindelijk de fontein toch een sta in de weg op de Grote Markt. In 1909 werd de fontein verplaatst naar de Sophiastraat.
Eind 2012 is de fontein weggehaald voor een grondige renovatie en in oktober 2013 is de fontein weer terug geplaatst.
De fontein is bijzonder sierlijk vormgegeven in Art Nouveau stijl. Bovenin zien we de gouden kroon van de koningin. Daaronder 6 gele bloemen met rode slingers. In het midden groene hulsttakken met rode besjes.  3 goud kleurige wapenschilden met het stadswapen van Breda, de leeuw der Nederlanden en een portret van Koningin Wilhelmina. 6 gouden salamanders met waterspuwers. Onderin zien we naast blauw smeedwerk 6 goudkleurige zeepaardjes en 6 groene kikkers met waterspuwers.

Naam: Muizentrap of Zigzag of Openstaande boeken
Omschrijving: figuratief beeld van opengeklapte boeken
Kunstenaar: Zita Theelen- RKD
Hoogte: ca. 2,8 meter
Jaar: 1986
Materiaal: staal
Locatie: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7

Het verhaal:
Na de renovatie van de school kreeg het beeld een plek op het schoolplein achter de school. Het beeld heeft verschillende benamingen, maar op de school houdt men het bij Openstaande boeken vanwege de parallellen met de school.

Nassausingel 26 (1024x976)

Omschrijving: reliëfsteen in gevel
Afmeting: 70 x 70 cm
Jaar: 1890
Materiaal: brons
Status: Rijksmonument 519111
Locatie: Nassausingel 26

Het verhaal:
Deze reliëfsteen bevindt zich boven de historische toegangspoort van de voormalige gevangenis de Koepel. Na de sluiting van de gevangenis heeft het bijzondere pand dient gedaan als AZC (asielzoekerscentrum).

Sophiastraat - Seeligsingel (1017x1024)

Naam: Lady Sophie
Omschrijving: beeld van vrouw
Kunstenares: Marga Brey-van de BrinkRKD
Hoogte: ca. . meter
Materiaal: brons
Sokkel: beton
Locatie: Sophiastraat 42

Het verhaal:
Directeur P. Hoornweg van het octrooibureau Arnold & Siedsma kocht het beeldje in 1993. De naam Lady Sophie is een rechtstreekse verwijzing naar de plek waar het staat namelijk de Sophiastraat en daarmee ook naar de eerste vrouw van Koning Willlem III, Koningin Sophia.
Koning Willem III trad op 18 juni (Waterloodag) 1839 in het huwelijk met zijn volle nicht Sophie van Württemberg, de dochter van koning Willem I van Württemberg en Catharina Paulowna. Het werd een slecht huwelijk, mede door Willems nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires en seksuele uitspattingen. De weinig tolerante en zeer ambitieuze houding van zijn echtgenote deed de rest. In 1851 werd door zijn schoonfamilie een poging gedaan het huwelijk te ontbinden. Dat mislukte, en sindsdien leefde het paar gescheiden van tafel en bed. Uit het huwelijk kwamen drie zoons voort.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.