Princenhage

Fotografie Victor Willemse
Camera Nikon D5100
Laatste update van deze pagina 13-4-2019
Weet u meer ? Zie hier het contactadres.

Omdat Effen, de Haagpoort en Lies relatieve kleine wijken zijn, zijn de wijken op deze pagina samengevoegd met Princenhage.

Princenhage is gelegen tussen de Ettensebaan, Tuinzigtlaan, Heuvelstraat, Heuvelplein, Mastbosstraat, Houtakkerstraat en de Princenhagelaan.

Effen is het gehucht Breda en Rijsbergen.

Haagpoort is gelegen tussen Haagweg, Weerijssingel, Verlaatstraat, Oosterstraat en de Verbetenstraat.

Lies is het agrarisch gebied in het zuidwesten van de oksel van de A16 en A58. Het meer bekende Liesbos ligt ten noorden van de A58.

Doctor Jan Ingen Houszplein

Omschrijving: abstract
Hoogte: ca. 5,5 meter
Jaar: tot 2014
Materiaal: beton
Locatie: Doctor Jan Ingen Houszplein (Haagpoort)

Het verhaal:
In 2014 is het plein gerenoveerd. Het kunstwerk op het plein was net als het plein zelf enigszins verwaarloosd. Na de renovatie van het plein is het kunstwerk niet meer teruggekomen en waarschijnlijk gesloopt.

doctor-jan-ingen-houszplein-2558x1024

Omschrijving: beeld van geestelijke (pater)
Hoogte: 1,7 meter
Materiaal: steen
Locatie: Doctor Jan Ingen Houszplein 2 (Haagpoort)

Het verhaal:
Dit beeld bevindt zich hoog aan de gevel van De Rooi Pannen school.
Tegenwoordig is het een MBO voor Toerisme en Recreatie.

Omschrijving: beeld van Maria met kind
Hoogte: 2 meter
Materiaal: steen
Locatie: kerk, Effenseweg (Effen)

Het verhaal:
Dit beeld bevindt zich aan de gevel van de kerk.
De oudste vermelding van de plaatsnaam Effen is in een document uit 1295. In die tijd kwamen de tienden van het dorp ten goede aan de parochie van Gilze, waarvan het patronaatsrecht berustte bij de Abdij van Thorn. In dit gebied, De Rith genaamd, lagen diverse groepjes boerderijen en sommige hiervan werden wat compacter. Eén van die buurtschappen was Effen. Effen, hoewel als nederzetting oud, kreeg pas na de Tweede Wereldoorlog min of meer de structuur van een dorp. Een kerk verrees echter reeds in 1938, daar het Bisdom Breda voorzag dat in Effen grootschalige nieuwbouwplannen van de stad Breda zouden worden gerealiseerd. Ook kwam er een school. De nieuwbouwwijken kwamen er echter niet, op een klein woonwijkje na. Na de Tweede Wereldoorlog werden de plannen geheel herzien. Wél is er enig verenigingsleven in Effen, zoals een kerkkoor.

Haagse Markt 8 a wp

Omschrijving: reliëfsteen met afbeelding van pegasus
Hoogte: 30 cm
Materiaal: steen
Locatie: La Barrique, Haagse Markt 8

Het verhaal:
Pegasus of Pegasos is een figuur uit de Griekse mythologie. Pegasus, het gevleugelde paard, ontstond uit een liefde tussen de gorgo Medusa en de zeegod Poseidon. Hij kwam ter wereld uit Medusa’s bloed toen de held Perseus haar doodde.
Zijn bekendste optreden is wellicht in de mythe van Bellerophon, waarin Bellerophon het dier vangt en temt zodat deze van dienst kan zijn in de strijd tegen de Chimaira en tegen de Amazonen. Bellerophon probeerde op Pegasus naar de Olympus te vliegen, maar de goden doorzagen de hoogmoedige daad van Bellerophon en stuurden een steekvlieg, die Pegasus onder de staart beet. Pegasus steigerde en Bellerophon viel eraf en stierf een gruwelijke dood (hoewel hij volgens sommige bronnen door de godin Athena werd gered). Pegasus kwam wel op de Olympus aan en werd ‘drager’ van de bliksemschichten van Zeus.
Waarom deze specifieke afbeelding zich boven de entreedeur bevindt is niet bekend bij de redactie.

Haagweg 248 (1024x906)

Omschrijving: figuratief beeld van moeder met kind
Hoogte: 80 cm
Materiaal: natuursteen
Sokkel: beton, 20 cm
Locatie: Mondzorg Princenhage B.V., Haagweg 248

Het verhaal:
Dit beeld staat voor het gebouw van de tandartsenpraktijk.

Haagweg 392 wp

Omschrijving: beeld van 2 nandoes of 2 kleine struisvogels
Kunstenaar: Greet Grottendieck (waarschijnlijk) – RKD
Hoogte:
Materiaal: brons
Locatie: Haagweg 392

Het verhaal:
Particuliere kunstbeelden in voortuinen van huizen is redelijk zeldzaam. Dit huis bezit echter een prachtig beeld van 2 nandoes. Nandoes lijken veel op struisvogels maar zijn een stuk kleiner. Een Nandoe wordt tot 1,5 meter lang en een struisvogel wel tot 1,9. Mannetjes tot 2,75 meter.
Aanvankelijk stond in de Esserstraat een overeenkomstig beeld van Greet Grottendieck. Het is aannemelijk dat het om hetzelfde beeld gaat en dat het later verplaatst is naar de Haagweg.

Haagweg 438 a wp

Naam: Nil
Omschrijving: beeld van 2 feest varkens
Kunstenaar: Andre Karthaus (een van de leden van de Raad van Wijze Mannen)
Hoogte: 48 cm
Inscriptie: zie hieronder
Jaar: 9-2-1991
Materiaal: brons
Locatie: kruising Haagweg 438 en Posthoornstraat

Het verhaal:
Het beeldje is geplaatst op een gemetselde sokkel waar in zijn aangebracht 5 handafdrukken met vermelding van de namen: J. Quadekker, Dré Karthaus, Nico Stokman, C. Hoosemans en D. Dees.
Op een bronzen plaquette is vermeld: AANGEBODEN DOOR STICHTING C.C. ‘T AOGJE EN RAAD VAN WIJZE MANNEN AAN DE AOGSE GEMEENSCHAP 9 FEBRUARI 1991″.
Een echt feestvarken dat de Bourgondische sfeer, die zo kenmerkend is voor Princehage, nog eens onderschept. Op 11 november, het begin van het carnavalsjaar, trekt de traditionele lampionoptocht langs het beeldje en wordt er een special gedicht aan hem opgedragen. Aan het begin van carnaval haalt de Princenhaagse Prins hier de ‘eerste druppel’. Gedurende de vier dagen die volgen zijn er verschillende bijeenkomsten bij Nil.
André Karthaus, een van de leden van de Raad van Wijze Mannen, ontwierp het beeldje als verlaat geschenk van die raad aan carnavalvierend Princenhage. In 1989 bestond de motor achter het Princenhaagse carnaval stichting ’t Aogje 33 jaar. Een duidelijke aanleiding, 3 maal 11, voor een bronzen aandenken op de hoek van de Posthoornstraat en de Haagweg. Vanaf die tijd heet het daar dan ook “Zottenhofke”, een klein stukje grond dat de gemeente Breda aan de jubilaris schonk.
Beelden die verwijzen naar carnaval zijn niet uitzonderlijk in Brabant. Andere “carnavalsbeelden” zien we in omliggende dorpen zoals: D’n Eeuwige Baviaon in Bavel, Sinte Juttemis in Breda, Verbroedering en ‘t Boemeltje in Prinsenbeek en D’n Bosuil in Ulvenhout.
Bron Beelden uit Breda

laan-van-mertersem-a1-746x1024

Naam: Madonna
Omschrijving: beeld van Maria met kind
Kunstenaar: Frans VerhaakRKD
Hoogte: 1 meter
Jaar: 1949
Materiaal: steen
Locatie: Maria kapel, Laan van Mertersum

Het verhaal:
Dit beeldje bevindt zich in het kapelletje.

Naam: Bokkensprongen
Omschrijving: figuratief beeld
Kunstenaar: Omer GiellietRKD
Hoogte: x meter
Jaar: 1972
Materiaal: hout
Locatie: Thebe, Lucia verpleeghuis, Liesboslaan 6

Het verhaal:
Aanvankelijk stond het beeld op het strand van Zeeuws-Vlaanderen. De kunstenaar liet de oorspronkelijke vorm grotendeels in tact, sneed er een aantal koppen uit en conserveerde het hout. In 1972 plaatste hij het beeld als goede vriend van de toenmalige directeur in de achtertuin van het verpleeghuis. Begin jaren negentig verdween het werk in een opslag. Na restauratie werd het beeld in 1996 bij de nieuwe entree geplaatst.
De kunstenaar werkte veel met hout dat hij toevallig tegen kwam. Zo gebruikte hij wrakhout, oude bielzen, hout van sluisdeuren maar ook stronken en hele bomen. Bij verschillende werken liet hij zich inspireren door de vorm van het hout, dat hij in handen kreeg.
Het beeld is waarschijnlijk sedertdien toch vergaan en weggehaald.

liesboslaan-6-a1-1024x678

Omschrijving: figuratief beeld van paard
Kunstenaar: Dick FluitsmaRKD
Hoogte: x meter, levensgroot
Jaar: 1971
Materiaal: metaal
Locatie: Thebe, Lucia verpleeghuis, Liesboslaan 6

Het verhaal:
Het kunstwerk is samengesteld uit metaalafval. In 1971 diende het kunstwerk als relatiegeschenk bij de opening van de nieuwbouw van het verpleeghuis. In de jaren daarna werd het vanwege roest in de olie gezet, een keertje gemenied en zwart geschilderd, omvergeblazen door een stormwind, weer overeind gezet en later ook nog eens verplaatst en van een nieuw voetstuk voorzien. Van tijd tot tijd zijn losse onderdelen al dan niet provisorisch vastgezet.
De Bredase kunstenaar liet zich bij het maken inspireren door echte Bredase politiepaarden. In de jaren tachtig nam hij wat afstand van deze creatie uit het begin van zijn periode.
Bij werknemers, bezoekers en bewoners van het verpleeghuis riep het beeld vooral in de eerste jaren uiteenlopende reacties op. Het hangende hoofd werd door sommigen sterk geassocieerd met een negatief beeld van de ouder wordende mens. Anderen zagen er een verwijzing in naar het verleden, naar de tijd dat de paardentram naar Etten-Leur door de Liesboslaan reed. Inmiddels is het paard door iedereen geaccepteerd en een in het oog springend beeldmerk geworden.
Andere beelden van de Bredase kunstenaar zijn: De Opgetogen Vrouw, Stoel met gevouwen leuning, muur

Liesboslaan 293 a2 (678x1024)

Naam: Johannes Vianney (Pastoor van Ars)
Omschrijving: beeld van heilige
Hoogte: 2,2 meter
Jaar: 1929
Materiaal: Frans kalksteen
Locatie: (wijk Lies) Liesboslaan 293

Het verhaal:
Hoe klein het gehucht Lies ook is, het heeft wel een eigen kerk. De naam van de kerk is Pastoor van Arskerk. De architect is Jacques Hurks uit Roosendaal. De kerk is gebouwd in 1929 in een expressionistische stijl die verwant is aan de Amsterdamse School, hoewel de toren verwant is aan het Duitse expressionisme. Het is een rijksmonument. De kerk is eenbeukig en heeft een kruisvormige plattegrond met een schip van drie traveeën en een vijfzijdige apsis. Er is een uitgebouwde sacristie tussen koor en de oostelijke transeptarm. De kerk is niet georiënteerd; de voorgevel is naar het noorden gericht. De kerk heeft een vierkante klokkentoren links naast de hoofdingang. Op de voorgevel staat dit beeld van de patroonheilige van de kerk.
Op 30 april 1930 werd de heer A.J.B. Hoevenaars officieel geïnstalleerd als eerste pastoor. Op 1 januari 2007 is de parochie Liesbos opgegaan in de Nazareth Parochie. In 2010 was de viering van het 80-jarig bestaan. In september 2012 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Liesstraat 6 a2 (678x1024)

Omschrijving: beeld van heilige
Hoogte: 1,6 meter
Materiaal: Frans kalksteen
Locatie: (wijk Lies) Liesstraat 6

Het verhaal:
Het beeld is geplaatst tegen de gevel van een woonhuis.

Omschrijving: vier beelden
Kunstenaar: Theo van ReijnRKD
Hoogte: ca. 120 cm
Jaar: 9-12-2017
Materiaal: graniet
Locatie: nabij Nieuwe Haagdijk 46

Het verhaal:
De Haagpoortbrug is de brug over de singel waar de Nieuwe Haagdijk overgaat in de Haagweg. Bijna honderd jaar geleden is deze brug gebouwd als een sierlijk object. Door de jaren heen is deze veranderd in een functionele brug. De originele brug telde oorspronkelijk vier beelden van de Bredase kunstenaar Theo van Reijn. In 1966 werden de brug en de beelden afgebroken en vervangen door een bredere verkeersbrug in verband met het toenemende verkeer. In 2017 heeft de Haagpoortbrug een opknapbeurt gekregen om beter recht te doen aan de historische betekenis van de brug. De opwaardering vormde het sluitstuk van de renovatie van de Haagweg en Nieuwe Haagdijk, die al eerder gerenoveerd waren.
De originele beelden zijn in november 2017 herplaatst en staan nu op sokkels in de middenberm in plaats van aan de brugrailing. De beeldhouwwerken verbeelden aan de ene kant ‘de ontmoeting’ en aan de andere kant ‘het afscheid’. De sokkels verwijzen met hun materialisatie en ambachtelijk metselwerk naar de oorspronkelijke brug uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. De middenberm is ingericht als verblijfsruimte met bankjes. Het hele project werd 9 december 2017 feestelijk opgeleverd.

Pastoor Dekkersstraat wp

Omschrijving: gevelreliëf van prieel
Hoogte:
Materiaal: bakstenen
Locatie: Pastoor Dekkersstraat / Dr. Struyckenstraat

Het verhaal:
In deze gevel is met bakstenen een reliëf aangebracht van een prieeltje. Het is vrij zeldzaam dat er in gevels met bakstenen afbeeldingen worden aangebracht.
Bij de redactie is niet bekend waarom juist hier een afbeelding van een prieeltje is aangebracht.

Prinsenhagelaan 13 a (731x1024)

Omschrijving: abstract sculptuur met gekleurde driehoeken
Hoogte: 4,5 meter
Materiaal: metaal en kunststof
Verlicht: ja
Locatie: achter Prinsenhagelaan 13

Het verhaal:
Deze sculptuur stond op het achterterrein van het kantoorgebouw aan de Prinsenhagelaan. Nadat de voormalige huurder het kantoor verliet is ook het kunstwerk verwijderd. Het is aannemelijk dat de huurder het kunstwerk heeft meegenomen.

Scharenburgstraat 7 aa wp

Omschrijving: gedenknaald troonsbestijging van Wilhelmina
Architect: Ant. Verlegh
Hoogte: ca. 4,5 meter
Inscriptie: zie hieronder
Jaar: 17-9-1898
Status: monument
Locatie: kruising Scharenburgstraat en de Laan van Mertersem

Het verhaal:
Het monument is aan vier zijden voorzien van inscripties:
Voorzijde:

 HULDE VAN PRINCENHAGE
AAN ZIJNE EDELE GEBIEDSTER
DE HOOGE VROUWE VAN PRINCENHAGE
BARONNESSE VAN BREDA
DE NIEUWE LOOT VAN D’ OUDEN STAM
NASSAU-ORANJE
H.M. KONINGIN WILHELMINA
BIJ HARE TROONSBESTIJGING
OP 31 AUGUSTUS 6 SEPTEMBER 1898

Linkerzijde:

JAN VAN POLANEN
HEER VAN BREDA
KOOPT DE HEERLIJKHEID DE HAGE
VAN JOHANNA
HERTOGIN VAN BRABANT 8 MAART 1387

Rechterzijde:

GRAAF ENGELBERT VAN NASSAU
DE ROEMRIJKE
HUWT JOHANNA ERFDOCHTER
VAN POLANEN 1 AUG. 1403
GEHULDIGD ALS HEER
VAN BREDA EN DE HAGE 24 AUG. 1404

Achterzijde:

REINIER GRAAF VAN NASSAU
ERFT PRINSDOM ORANJE 1531
DOOR BREDA EN DE HAGE
GEHULDIGD ALS HEER 1533
WILLEM DE ZWIJGER
ERFT VAN ZIJN OOM REINIER
ORANJE BREDA EN PRINCENHAGE 1544
GEHULDIGD ALS HEER
TE BREDA EN PRINCENHAGE 29 MAART 1552
WORDT STADHOUDER DER NEDERLANDEN 1581

Onderaan de voet van de gedenknaald staat nog:
ONTWORPEN EN OPGERICHT DOOR / jhr. STANISLAS van NISPEN tot SEVENAER pres. der commissie / onder het burgemeesterschap van / den weledel-gestrengen heer A. SCHRAUWEN

Het idee voor het monument kwam van de voorzitter van de feestcommissie jhr. van Nispen tot Sevenaer, de Bredase architect Ant. Verlegh gaf het idee in een ontwerp gestalte en bij de bevolking van de toen nog zelfstandige gemeente Princenhage werd het geld opgehaald.
Het monument voor de troonsbestijging van Wilhelmina werd een zuil in de vorm van een obelisk, met aan drie zijden inscripties die betrekking hebben op de historische banden van Princenhage met Oranje Nassau. Aan de voorzijde een huldeopdracht aan de jonge vorstin, met daarboven een goudkleurige medaillon.
Vanwege de toenemende verkeersactiviteiten op de Haagse markt werd het monument in 1930 verplaatst naar de huidige standplaats.

Onthuld op 17 september 1898. Na enkele jaren, in 1901, kwam er op initiatief van jhr. van Nispen een hek rondom de naald. De jonkheer plande een nieuwe onthulling in 1902 en had ter gelegenheid daarvan de tekst aan de voet van de naald laten aanbrengen. De letters werden toen bedekt en de boze jonkheer haalde het bronzen medaillon van de naald af, dat volgens hem zijn eigendom was. Hij weigerde het medaillon terug te geven en de gemeente liet een nieuwe medaillon maken.
In de loop van de tijd zijn de hardstenen platen die de tekst van Van Nispen bedekten gezakt en zijn ze weer zichtbaar.

 

 

weerijssingel-1-738x1024

Omschrijving: gevel sculptuur van 4 vogels
Hoogte: ca. x meter
Materiaal: steen
Locatie: basisschool De Weerijs, Weerijssingel 1 (Haagpoort)

Het verhaal:
Dit sculptuur bevindt zich aan de voorgevel van de basisschool. Het woord “opklimmen” is terug te vinden in de 4 verticale vogels, hetgeen symbool staat voor kinderen die opgroeien.

=============================================================

Onderstaande beelden zijn geplaatst op begraafplaats Zuilen.

Naam: Hemels hoog
Omschrijving: figuratief beeld van 2 mensen
Kunstenaar: Rogier RuysRKD
Hoogte: ca. x meter
Materiaal: brons
Locatie: Tuinzigtlaan 11

Het verhaal:
Dit beeld stond aanvankelijk voor het uitvaartcentrum aan de Tuinzigtlaan. In 2017 is het hele voorterrein van het uitvaartcentrum gerenoveerd. Sindsdien is het beeld verplaatst naar het wandelpad naar het kerkhof. Naast het beeld staat een bord met een gedicht van de kunstenaar. Het gedicht luidt:

Hemels Hoog
leven is als een schip met verhalen
en wonderlijke avonturen
aards
verankerd in havens
dromen we ver voorbij de horizon
reizen met bestemming voor
verblinding
zal inspiratie en liefde
lijnen schrijven in onze handen
en voortleven in het bestaan
in de onomkeerbare vlucht
naar het vijfde seizoen
zit een voorwaartse beweging
met terug kijken en loslaten
aan het einde
een nieuw begin

Andere beelden van de kunstenaar in Breda zijn: BevlogenDizzy, Moore MusicTrojeVerbonden

Omschrijving: figuratieve / symbolische afbeelding
Kunstenaar: ?
Afmeting: ca. 1,5 x 1, 5 meter
Materiaal: cortenstaal
Locatie: Tuinzigtlaan 11

Het verhaal:
Dit beeld staat voor een van de aula’s op het kerkhof. Wat ziet U er in?

Zuilen d wp

Omschrijving: beeld van engel
Hoogte:
Materiaal: steen

Zuilen e wp

Omschrijving: beeld van engel
Hoogte:
Materiaal: steen

Zuilen f wp

Omschrijving: beeld van balletdanseres
Hoogte:
Materiaal: brons

Zuilen g wp

Omschrijving: wanddecoratie
Hoogte:
Breedte:
Materiaal: koper

Zuilen h wp

Omschrijving: zuil
Hoogte:
Materiaal: natuursteen

Zuilen j wp

Omschrijving: beeld van 2 figuren
Hoogte:
Materiaal: steen

Advertenties

3 reacties op Princenhage

  1. Pingback: D’n Bosuil Dorpstraat 48 in Ulvenhout | Kunst en beelden in Breda c.a.

  2. Pingback: D’n Eeuwige Baviaon Kerkstraat Bavel | Kunst en beelden in Breda c.a.

  3. Pingback: Troje Chassépark | Kunst en beelden in Breda c.a.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.